NRK Meny
Normal

Dataekspert støtter Klomsæt: – Politiet har ikke bevis

Dataekspert Gisle Hannemyr mener at det er umulig å si at det var Sigurd Klomsæt som lakk bilder fra 22. juli-saken til mediene.

Gisle Hannemyr

Gisle Hannemyr åpner for at det kan være andre enn Sigurd Klomsæt som lakk bildene fra 22. juli-saken til mediene.

Foto: andlund1@flickr.com

Det var advokatbevillingsnemnda som tok fra Klomsæt retten til å praktisere som advokat etter at politiet hevdet å ha bevis for at Klomsæt hadde gitt hemmelig materiale fra Behring Breivik-saken til mediene.

I dag ble det kjent at Klomsæt ikke får tilbake advokatbevillingen, etter at Borgarting lagmannsrett har avvist anken hans.

– Politiet har fulgt en fremgangsmåte ved å fremstille disse bildene som ikke utelukker at helt andre personer kan ha fremstilt de samme vannmerkede bildene, og fordelt disse til mediene. Dette er da ikke de krypterte bildene som var på den cden som Klomsæts kontor fikk utlevert, og som er kilden for disse omstridte bildene, sier Gisle Hannemyr til NRK.no.

– Enhver kan lage disse merkene

Hannemyr sier at politiet brukte en demoversjon av et program som heter Digimarc i stedet for en profesjonell versjon. Ifølge Hannemyr er forskjellen på de to programmene at demoversjonen ikke merker bildene med opprinnelse.

– De merker bildene med et vannmerke, men merker dem ikke på en slik måte at du kan spore bildet tilbake til sin opprinnelse. Det vil si at enhver som har tilgang til den samme demoversjonen, som følger gratis med Photoshop, kan lage slike vannmerker med Klomsæts signatur, og la bildene tilflyte mediene, sier han.

– Hvordan vurderer du det dersom advokat Klomsæt mister sin advokatbevilling på bakgrunn av disse bevisene?

I denne saken har ikke de normale spillereglene blitt fulgt når det gjelder bevisvurdering og rettssikkerhet. At bildene kan ha en annen kilde er ikke blitt lagt frem for retten, og er dermed heller ikke vurdert av retten. Dette er noe retten burde ha kjent til og tatt stilling til før det ble avsgat noen dom i saken.

– Jeg skal henge og dingle i galgen

Advokat Sigurd Klomsæt

– Det er jeg som skal henge og dingle i galgen. Det passer fint for dem som har bestemt at det var meg som lakk bildene, sier Sigurd Klomsæt til NRK.no.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Advokat Sigurd Klomsæt sier til NRK.no at politiet har kjent til Hannemyrs uttalelser en god stund. Også Spesialenheten for politisaker skal kjenne til Hannemyrs utsagn. Nå anmelder Klomsæt Oslo politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt til Spesialenheten.

Her er det jeg som skal henge og dingle i galgen som den som er ansvarlig for noe jeg ikke har noe med å gjøre. Politiet har ikke fulgt opp saken, og de gjør alt for å trenere dette, men det passer jo fint inn for de som har bestemt seg for at dette var meg.

– I dine øyne, er det noen som er ute etter å ta deg?

– Det kommer en del opplysninger utover året som vil vise at det ikke er alle som er like bekvemme med det arbeidet jeg har gjort gjennom årene, sier Klomsæt.

Avventer etterforskningen

Politiadvokat Knut Skavang ved Asker og Bærum politidistrikt, som har saken, sier til NRK no at de har i forståelse med Klomsæts advokat, både i april og i rettsmøtet i juni, sagt at de avventer etterforskningen inntil lagmannsrettens avgjørelse.

Lagmannsretten fant på samme måte som tingretten at det er skjellig grunn til mistanke at Klomsæt har lekket bildene. Dermed skal politiet nå gjennomføre avhørene som Klomsæt har bedt om. Skvavang presiserer at politiet ikke har tatt stilling til straffskyld, de har altså ikke konkludert.

Han har få kommentarer til Gisle Hannemyrs utsagn om dataprogrammet.

– Også dette vil politiet nå få brakt på det rene før saken avgjøres, sier politiadvokat Knut Skavang.

 • Ankar Bolkesjø-saka

  Varden skriv at eigarane av Bolkesjø hotell ankar dommen, der tingretten frifann staten på alle punkt. UDI ville bruke det nedlagde Bolkesjø hotell som asylmottak, men mottaket vart aldri opna. Eigarane meiner UDI ikkje har oppfylt avtalevilkåra.

  Bolkesjø Hotell
  Foto: Anne Lognvik / NRK
 • 50 km/t over Breviksbrua

  Før påske blir fartsgrensa sett ned på Breviksbrua for å redusere trafikkstøy. Grensa blir sett ned frå 60 til 50 kilometer i timen. Statens vegvesen tilrår lokalkjende i Grenland å køyre alternative ruter i staden for E18 om det er praktisk mogleg.

  Breviksbrua
  Foto: Statens vegvesen
 • Tilrår å fråtre verv

  Fylkessekretær i Arbeidarpartiet, Odin Adelsten Bohmann, seier dei tilrår Magnus Straume å tre frå verva sine midlertidig medan han er under etterforsking av politiet. Straume vil ikkje følge rådet frå partikontoret. – Eg er sikker på at saka vert henlagt, og eg vil fortsette som gruppeleiar, seier han.

 • Støttekontakt meldt til politiet

  Tidlegare fagforeiningsleiar, Magnus Straume, er meldt til politiet for å ha lurt til seg pengar frå ein person han var støttekontakt for. Ifølgje Drangedalsposten skal det dreie seg om nesten 100.000 kroner. Magnus Straume seier til NRK at han tek fullstendig avstand frå desse påstandane, og at han førebels ikkje har blitt avhøyrd av politiet. – Eg står fram i denne saka for at andre støttekontaktar i Drangedal ikkje skal bli mistenkte, seier Straume.