NRK Meny

Klagar på Sjukehuset Telemark

Ordførar Steinar Bergsland i Tinn har klaga Sjukehuset Telemark inn for Fylkeslegen og for Helse Sør-Aust. Ordføraren meiner at sjukehuset ikkje har gjort nok for å skaffe vikarar, slik at akuttmottaket på Rjukan kan haldast oppe i jula. Direktør Bess Frøyshov seier til Rjukan Arbeiderblad at ho vil svare på kritikken etter nyttår.

  • Fått i seg røyk

    En voksen og et barn tas hånd om av helsepersonell etter å ha fått i seg røyk etter en brann ved Øvre Sølen i Porsgrunn.

  • CO₂-lagring blir prioritert i EU

    Statoils plan om CO₂-lagring under havbotnen på norsk sokkel har fått status som eit prioritert prosjekt i EU. Planen er å lagre CO₂ på same måte ved norske industrianlegg, slik som Norcem i Brevik og Yara på Herøya.

  • Vil børsnotere Fjordkraft

    Eigarane av Fjordkraft vurderer å børsnotere selskapet. Skagerak Energi er ein av eigarane, og saman med BKK og Statkraft ynskjer dei å leggje til rette for utvikling av selskapet gjennom ei børsnotering.