Kragerø kjøper sjukehuset

Det ekstraordinære kommunestyremøtet i Kragerø har vedtatt å kjøpe sykehuset.

Kragerø sykehus

Kommunen kjøper sjukehuset av Sjukehuset Telemark til takst.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Vedtaket ble gjort mot 14 stemmer. Prisen er 63 millioner. De borgerlige var imot, men det ble politisk flertall for å kjøpe.

Helt siden Sykehuset Telemark la ned akuttfunksjonene i Kragerø, har det vært usikkert hva som skal skje med bygningene.

Kjøper sykehuset til takst

Ordfører Jone Blikra i Kragerø

Ordfører Jone Blikra i Kragerø.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

Nå er det klart at kommunen vil overta. Arbeiderpartiet har fått støtte fra Rødt, SV og Miljøpartiet de grønne.

Ordfører Jone Blikra begrunner kjøpet slik.

– For det første, skulle en privat investor overta, ville vi ikke lenger ha kontroll med hva som skjer. Det er viktig når nærmeste nabo er kommunens eget sykehjem.

Det var ordføreren sin innstilling som ble vedtatt. Og forslaget var at Kragerø kommune kjøper Kragerø sykehus med bygninger og eiendom til takst.

Ordføreren forhandler ferdig

Ordfører får fullmakt til å forhandle ferdig leiekontrakt med Sykehuset Telemark HF, med basis i vedlagt forslag til kontrakt. Leiekontrakten legges frem for Formannskapet til godkjenning.

Sykehuset Telemark HF har i tidligere møte sagt at de kunne avtalefeste leie av lokaler i 10 år, med rett til forlengelse for 2 perioder på 5 år.

Leiesummen ble foreslått til kr. 2.500.000,- pr år, i tillegg til kr. 40,- pr. kvm for fellesutgifter. 

Sykehuset Telemark HF vil også si fra seg tidligere forslag til klausul om 100 prosent tilbakebetaling av eventuell verdiøkning om bygget selges eller omreguleres innen 10 år.