Kjemper for strålebehandling

– Telemarkinger har for lang vei til kreftstrålebehandling. Det sa ordfører Hedda Foss Five fra Skien da hun besøkte helse- og omsorgskomiteen i dag. Five sier hun brukte argumenter om pasientens beste. Hun trakk frem at folk i dag enten må til Oslo eller Kristiansand. For noen måneder siden ble det kjent at Helse Sør-Øst ønsker å legge det nye strålesenteret for kreftpasienter i Tønsberg.