NRK Meny
Normal

Kinesiske myndigheter sendte stevning i retur

Kinesiske myndigheter skal ha sagt nei til å hjelpe statsadvokaten i forbindelse med Full City-rettsaken i Agder lagmannsretten.

FULL CITY

Statsadvokat Petter Sødal sendte en anmodning til kinesiske myndigheter om hjelp til å forkynne stevningen til ankeforhandlingene i Full City-saken til de tiltalte. Den kom i retur, med beskjed om de ikke ville bistå.

Foto: NRK

Dermed kan de tiltalte kineserne selv avgjøre om de ønsker å komme til ankesaken i Skien.

Fra den 23. mai er det satt av fire uker i Agder lagmannsrett til anke-saken etter Full City-havariet utenfor Langesund. Både kapteinen og styrmannen ble dømt i tingretten, men alle parter valgte å anke dommen.

Stevningen kom i retur

En drøy måned før ankesaken har statsadvokaten ennå ikke fått bekreftet at kineserne kommer til lagmannsretten i mai.

Statsadvokat Petter Sødal hadde håpet å få bistand på vanlig måte fra kinesiske myndigheter, da de skulle stevne de tiltalte for norsk rett.

– Vi sendte en anmodning tll kinesiske myndigheter for å få forkynt stevningen til ankeforhandlingen, og den anmodningen ble returnert med beskjed om at kinesiske myndigheter ikke ville bistå med det, sier Sødal.

Har dere fått forsikringer om at kineserne kommer til rettssaken?

– Det er ikke mottatt noen endelig bekreftelse på det, men forsvarerne har opplyst at de arbeider med å motivere de til å møte på frivillig basis, sier Sødal.

Vil ikke spekulere i årsaken

Sødal ønsker ikke å spekulere i årsaken til avslaget, og om det har noen sammenheng med utdelingen av Nobels Fredspris.

Dersom de tiltalte kineserne velger å bli hjemme, blir rettsaken trolig utsatt, uten at det foreligger noen rettskraftig dom. Men både kapteinen og styrmannen har sagt til sine forsvarere at de ønsker å komme til Norge for å delta i rettsaken.

Tror han møter som planlagt

Brynjar Østgård

Forsvarer for den tiltalte kapteinen, Brynjar Østgård, tror kapteinen møter opp på frivillig basis.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Brynjar Østgård er forsvarer for kapteinen.

– Det jeg kan si er at han ikke er lovlig innkalt på grunn av de problemene som er nevnt, men jeg har vært i kontakt med han, og han har gitt tilsagn om at han akter å møte opp i lagmannsretten 23. mai. Vi forsøker nå å organisere det praktiske med reise- og oppholdsutgifter. Jeg har ikke grunn til å tro noe annet enn at han vil møte opp som planlagt, sier Østgård.

Hvorfor ønsker han å komme hit på frivillig basis?

– Han ønsker det av flere grunner. For det første så mener han at han ikke har gjort noe galt, og bør frifinnes. For det andre så er han innstilt på å stå til ansvar for det som han måtte bli dømt for, dersom han ikke blir hørt med sitt syn på saken. For det tredje så har dette betydning for troverdigheten til skipsfartsnæringen. At man skal kunne stole på at dersom folk reiser hjem, så møter de opp likevel, sier Østgård.