Kartlegging skaper usikkerhet

SKIEN (NRK): Samtidig som at Sykehuset Telemark skal spare 70 millioner kroner, skal de ansattes kompetanse kartlegges. – Dårlig timing, sier tillitsvalgt.

Operasjon

KOMPETANSEKARTLEGGING: Flere ansatte ved sykehuset opplever at omstillingen skjer før den har begynt. (Illustrasjonsfoto)

Flere ansatte ved Sykehuset Telemark opplever at omstillingen skjer før den egentlig har begynt, fordi det nå skal være en kartlegging av folks kompetanse.

– Vi ser at det kan tolkes av enkelte ansatte som at dette er en begynnelse på en del av omstillingen, sier tillitsvalgt Thor Helge Gundersen i Fagforbundet.

Sykehuset skal spare 70 millioner kroner i 2017, noe som har ført til at de ansatte er redde for å miste jobbene sine.

– Vil styrke sykehuset

Tom Helge Rønning

Tom Helge Rønning er direktør ved Sykehuset Telemark.

Foto: Sykehuset Telemark

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning bekrefter at de nå vil få oversikt over de ansattes kompetanse. Han viser til at de for to år siden hadde en revisjon som viste at de mangler denne oversikten. Målet er å på sikt styrke sykehuset.

– Det er derfor vi gjør det. Vi gjør dette for å styrke sykehuset, sier Rønning.

Han har forståelse for at folk nå opplever at de er i omstilling, før ledelsen har tatt slike grep.

– Det kan jeg for så vidt forstå. Men, nå er ikke dette at vi må omstille noen ny problemstilling. Vi har jo hatt utfordringer med økonomien i en periode og vi kommer til å ha det fremover. Og det betyr jo ikke at vi kan stoppe andre tiltak og forbedringsaktiviteter som vi gjør, sier Rønning.

Les også:

Etterlyser informasjon

Rønning kan ikke utelukke at kartleggingen blir brukt når de skal se på innsparingene:

– Vi vil bruke den informasjonen vi har, også i omstillingssammenheng, sier han.

Gundersen mener tidspunktet for dette tiltaket blir feil, og at informasjonen rundt kartleggingen er mangelfull.

– Vi har jo fått tilbakemeldinger, mest om at det skaper en usikkerhet i en stor del av de ansatte, at de tenker at de er i omstilling, sier Gundersen.

Han mener at ledelsen her skulle ha vært tydeligere på årsaken til kartleggingen.

– Informasjonen burde vært bedre i forkant, slik at alle var klar over at dette er som følge av et pålegg som sykehuset har fått fra Helse Sør-Øst.

– Når han sier det så tar jeg det til etterretning. Dette med informasjon er selvfølgelig veldig viktig, og det kan helt sikkert bli bedre, avslutter Rønning.