Kartlegger elvebunnen

NVE kartlegger nå bunnen på nederste del av Skiensvassdraget for å se om bunnen har forandret seg etter flommen i fjor. I elva mellom Skien og Porsgrunn er det normalt bare bevegelse i det øverste laget av vannet, men under kraftige flommer beveger alt vannet seg. Erik Traae i vassdragsavdelinga i NVE sier de ikke forventer å finne store forandringer, men at overvåkingen kan gi nyttig informasjon om erosjon på elvebunnen.