NRK Meny

Kan miste inntekter

Kraftkommunane i Telemark og Telemark fylkeskomune kan miste rundt 200 millionar kroner i årlege kraftinntekter, dersom regjeringa sitt framlegg til endringar i energilova blir vedtatt. Det er fylkeskommunen, Tinn, Vinje, Tokke og Fyresdal kommunar som vil tape mest på ei slik omlegging av konsesjonskraftordninga. Fylkestinget skal behandle denne saka i dag.

Kraftlinjer
Foto: Rune Fossum / NRK