Kan ha løsningen på jordsmonnkrisen

BØ (NRK): Et firma i Telemark har forkortet tiden det tar å lage naturlig gjødsel fra 100 år til seks måneder.

Marker

Meitemarken trenger mye mat. De spiser sin egen vekt hvert døgn. På prøvestasjonen skal de lage et automatisk matesystem.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Standard Bio, som holder til i Bø, har nemlig klart å gjenskape en gammel og kjent jordforbedringsteknikk som skal stamme fra Amazonas i Sør-Amerika.

Tørket leire, tørket kull, husdyrgjødsel og meitemarker skal tilføre dyrkbar jord sårt tiltrengte næringsstoffer.

– Dette er ikke en komplisert produksjon. Vi hjelper bare naturen til å gjøre det den gjør, sier daglig leder Ove Lerdahl i Standard Bio.

Det kan skape liv i jordsmonn som ikke lengre er dyrkbar. Det er elementer av «Terra preta», hvor langsom sammenblanding av leire og kullpartikler gjør underverker.

Hall

Her produseres de første pallekassene med vermicast.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Truet jordsmonn

Firmaet skryter dermed av å ha forkortet tiden det tar å lage naturlig gjødsel fra 100 år til seks måneder.

Og det er nyttig, for i en artikkel i Scientific American hevdes det at jordsmonnet vil være borte om bare 60 år. Hvert minutt blir et jordsmonnareal på størrelse med 30 fotballbaner borte.

Og da er det viktig at det kommer nye teknikker som blant annet sørger for at næringen blir resirkulert i jorden.

Mark

En mark kan bli til tre tusen i løpet av et år.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vi gir bonden en mulighet til å gjenvinne den store verdien som ligger i dyremøkka, sier Lerdahl.

Tilbakefører næringsstoffer

– Bonden har gitt dyra sine masse fôr. I dag forsvinner mesteparten av alle næringsstoffene som husdyrene har fått fra fôret. Nå kan bonden tilbakeføre alle verdiene til jorda, sier Lerdahl.

Tanken er at bøndene og skogbrukseierne selv skal stå for en del av produksjonen, slik at transporten blir kortest mulig. Bøndene vil kunne produsere dette selv og selge overskuddet.

En av grunnene til at Standard Bio har fått dette til, er at de har klart å lage pulver av leire.

Syklon

Inne i denne ståltanken, kalt en syklon, kontrollerer Ståle Amundsen en stor tornado og flere små tornadoer som går motsatt vei. Den tørker både leire, trekull og vermicast

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Kontrollert tornado

Det er Ståle Amundsen, firmaets «Petter Smart», som kan lage «kontrollerte tornadoer» der leire blandes med trekull (karbon). Til slutt kan «tornadoen» lage pulver av vermicasten.

– Vermicasten gjør at mikrobene i jorden har det bra, og at næringsstoffer og vann blir værende i matjorden. Vi får den biologiske aktiviteten tilbake til jordsmonnet, sier Amundsen.

Styreleder Runar Gundersen plantet en hekk hjemme i fjor høst. Og noen av plantene fikk litt av sluttproduktet. Resultatet var svært synlig.

– Når vi bruker den tørkede vermicasten i naturen og tilfører vann, så eksploderer det. Den mikrobiologiske aktiviteten øker enormt og plantene stortrives, sier Gundersen.

Gjødslet med forskjellige mengder vermicast

Den lille planten til venstre har ikke fått noe vermicast. Den i midten har fått 5 gram. Og den store til høyre har fått 20 gram. Plantene ble plantet i fjor høst.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK