Kan gi lengre ventetid

Nye regler for førerkort kan gi lengre ventetid hos fastlegene. Norsk forening for allmennmedisin frykter at strengere helsekrav til bilister fører til at fastlegene må bruke mer tid på helseattester og mindre tid på å gjøre folk friske. Helsedirektoratet mener derimot at regelverket, som trer i kraft 1. oktober, blir tydeligere og dermed letter arbeidet både for pasient og leger.