NRK Meny
Normal

– Vil unngå ukontrollert vekst av villrein

Hardangervidda villreinnemnd har vedtatt ei fellingskvote for 2014 på 9000 dyr for å unngå ukontrollert vekst i villreinstammen.

Villrein på Hardangervidda

Villreinutvalet ønskjer ei stabil villreinstamme på Hardangervidda, og vil unngå at det blir for mange dyr.

Foto: Bjørg Nord

Det er nesten like mange som det totale talet på dyr som blei registrert på Hardangervidda ved siste teljing i mars i år. Villreinnemnda reknar med at det kan vere om lag 12.000 reinsdyr på vidda.

Høg fellingskvote

Olav H. Opedal

Olav H. Opedal er leiar i Hardangervidda villreinutval.

Foto: Privat

Leiar i Villreinnemnda, Olav H. Opedal, seier at fellingskvoten er vedtatt i samsvar med dei tilrådingane som Villreinutvalet hadde.

– Det blir ei relativ høg fellingskvote på Hardangervidda no til hausten, seier Opedal.

– Kvifor er fellingskvoten sett så høgt?

– Vi har erfaringstal som fortel at det er veldig vanskeleg å ta ut meir enn tretti prosent av fellingskvoten, seier Opedal.

Vil ha stabil villreinstamme

Han fortel at Villreinnemnda var einig i at Villreinutvalet har kome med ei tilråding som la seg på ei sikker felling i høve til dyretalet på Hardangervidda.

– Det er ikkje ønskjeleg med ein ukontrollert vekst i villreinstammen på Hardangervidda, seier Opedal.

Villreinnemnda har sett fellingskvoten så høgt for å kunne ha ei stabil villreinstamme med omsyn til kor mange dyr det er på Hardangervidda.

– Vi reknar med at det blir felt om lag 3000 dyr under villreinjakta til hausten, seier Opedal.

  • Får tre millioner til forskning

    Overlege ved Sykehuset Telemark Håkon Tobro har fått tre millioner kroner til forskning på slagbehandling. Forskningsmidlene skal brukes over flere år, og målet er at de skal bidra til en bedre slagbehandling i distriktene.

  • Fått i seg røyk

    En voksen og et barn tas hånd om av helsepersonell etter å ha fått i seg røyk etter en brann ved Øvre Sølen i Porsgrunn.

  • CO₂-lagring blir prioritert i EU

    Statoils plan om CO₂-lagring under havbotnen på norsk sokkel har fått status som eit prioritert prosjekt i EU. Planen er å lagre CO₂ på same måte ved norske industrianlegg, slik som Norcem i Brevik og Yara på Herøya.