NRK Meny
Normal

– Vil unngå ukontrollert vekst av villrein

Hardangervidda villreinnemnd har vedtatt ei fellingskvote for 2014 på 9000 dyr for å unngå ukontrollert vekst i villreinstammen.

Villrein på Hardangervidda

Villreinutvalet ønskjer ei stabil villreinstamme på Hardangervidda, og vil unngå at det blir for mange dyr.

Foto: Bjørg Nord

Det er nesten like mange som det totale talet på dyr som blei registrert på Hardangervidda ved siste teljing i mars i år. Villreinnemnda reknar med at det kan vere om lag 12.000 reinsdyr på vidda.

Høg fellingskvote

Olav H. Opedal

Olav H. Opedal er leiar i Hardangervidda villreinutval.

Foto: Privat

Leiar i Villreinnemnda, Olav H. Opedal, seier at fellingskvoten er vedtatt i samsvar med dei tilrådingane som Villreinutvalet hadde.

– Det blir ei relativ høg fellingskvote på Hardangervidda no til hausten, seier Opedal.

– Kvifor er fellingskvoten sett så høgt?

– Vi har erfaringstal som fortel at det er veldig vanskeleg å ta ut meir enn tretti prosent av fellingskvoten, seier Opedal.

Vil ha stabil villreinstamme

Han fortel at Villreinnemnda var einig i at Villreinutvalet har kome med ei tilråding som la seg på ei sikker felling i høve til dyretalet på Hardangervidda.

– Det er ikkje ønskjeleg med ein ukontrollert vekst i villreinstammen på Hardangervidda, seier Opedal.

Villreinnemnda har sett fellingskvoten så høgt for å kunne ha ei stabil villreinstamme med omsyn til kor mange dyr det er på Hardangervidda.

– Vi reknar med at det blir felt om lag 3000 dyr under villreinjakta til hausten, seier Opedal.