Kan få ungdomsfengsel

Grenland kan få sitt første ungdomsfengsel.

Ungdomsfengsel
Foto: Grethe Ingebjørg Berge / NRK

Skien kommune og Kriminalomsorgen region sør støtter forslaget om seks ulike ungdomsenheter rundt i landet. De bekrefter at et såkalt ungdomsfengsel kan havne i Grenland.

- Det er ikke unaturlig at en slik enhet kommer til Grenland, sier ordfører i Skien Rolf Erling Andersen.

Et utvalg fra regjeringen anbefaler seks slike ungdomsenheter rundt i landet, enten i tilknytning til fengsel eller som en egen enhet.

Glad for forslaget

I Skien fengsel sitter det i dag to unge menn. Den eldste har nettopp fylt 20 år. Han er glad for at regjeringen nå tar gjengangskriminelle som han selv på alvor.

- Det ville vært å gi en sjanse til. Man har sett hvordan det går når man setter unge gutter i store fengsler. Konsekvensene blir at de kommer tilbake innen et år, sier vestfoldmannen.

Innsatt i Skien fengsel

20-åringen NRK har snakket med er positiv til forslaget om et eget ungdomsfengsel i Skien.

Foto: Grethe Ingebjørg Berge / NRK

- Hjelp dem

20-åringen soner to dommer på til sammen tolv år, og er inne i sin tiende måned bak lås og slå. Han vet akkurat hva han mener samfunnet bør gjøre for slike som han.

- Hjelpe dem. Gi dem en rekkende hånd og reise dem opp istedenfor å trampe på dem, de er tross alt bare barn. Det er et par ganger hvor man synes det er tøft å sitte inne, men så går man på den smellen at man får en lang dom. Da tenker du som jeg tenker. Det går ikke, da skriker du etter hjelp, forteller han.

Besøkte Storberget

I august møtte en delegasjon fra Skien og Porsgrunn justisminister Knut Storberget. Ordførerne i de to byene etterlyste bedre virkemidler mot unge kriminelle.

Assisterende direktør i Kriminalomsorgen region sør, Rita Kilvær

- Grenland er et alternativ, sier assisterende direktør i Kriminalomsorgen region sør, Rita Kilvær.

Foto: Grethe Ingebjørg Berge / NRK

- Vi fortalte den gangen at vi må finne en form for instititusjon for gjengangskriminelle ungdommer som gjør at vi kan holde dem der litt. De kan ikke komme og gå som de vil. Forhåpentligvis blir det nå noe ut av det, sier ordfører i Skien, Rolf Erling Andersen.

Assisterende direktør i Kriminalomsorgen region sør, Rita Kilvær sier de har diskutert forslaget.

- Hvis det er sånn at vi ønsker å bruke en enhet som ikke er så fengselslignende, er Grenlandsområdet absolutt et alternativ å se på, sier hun.

Bred støtte

Hovedtillitsvalgt ved Skien Fengsel, Knut Morten Johansen

Hovedtillitsvalgt ved Skien Fengsel, Knut Morten Johansen er glad for initiativet.

Foto: Grethe Ingebjørg Berge / NRK

Forslaget får bred støtte rundt i landet. Barne-, ungdoms- og familieetaten, Bufetat, Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Fylkesmannen i Oslo og Akerhus og flere av regionene i Kriminalomsorgen er positive til regjeringsforslaget.

Hovedtillitsvalgt ved Skien Fengsel, Knut Morten Johansen er også glad for initiativet fra regjeringen.

- Jeg synes det er positivt at man tenker nytt, men jeg håper for all del at det ikke blir en light-utgave. Det må følge med nok ressurser til å gjøre ting annerledes enn det som blir gjort i dagm sier Johansen til NRK.