NRK Meny

Kan bli lagt ned

I morgen blir det kjent om det er asylmottak i Telemark som blir lagt ned. Utlendingsdirektoratet varsler at de skal legge ned ytterliggere 3800 plasser i asylmottakene her i landet. Dette skjer fordi det fortsatt kommer færre asylsøkere til Norge enn ventet. De 3800 plassene kommer i tillegg til de 7000 som ble kjent i august.

  • Glatte veger

    I Agderfylkene og Telemark er det nå stedvis glatt på vegene som følge av underkjølt regn, ifølge Statens vegvesen. Spesielt i indre strøk og de mindre vegene er det vanskelige kjøreforhold. Mannskaper er ute og salter og strør.