Normal

Flommen «Petra» kan føre til fiskedød

Ekstremværet «Petra» vaska ut både jord og gjødsel i havet. Uteblir høststormene, kommer algene i stedet. Det kan ramme både fisken og andre sjødyr.

Grønt vann i Akersvannet

GRØNT: Det kan bli både grønt og blått av alger i fjordene etter flommen.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Flommen har nå farga sjøvannet brunt så langt ut som 10 nautiske mil fra land.

Kombinasjonen av all denne utvaskede jorda sammen med næringssalter fra jordbruk og overvann fra kloakk, skaper gode vekstforhold for en rekke alger, sier forsker Lars Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet Flødevigen.

– Det vi må regne med å se i etterkant nå er at vi ser større oppblomstring av mikroalger i kystvannet, kanskje også i fjordene.

Han forteller at alt vannet som har kommet ut vil spre næringssaltene helt til Jomfruland og nedover mot Kragerø.

Vannet kan bli brungrønt

Lars Johan Naustvoll

Forsker Lars Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet følger utviklingen i grenlandsfjordene nøye.

Foto: Havforskningsinstituttet

Dette kan føre til misfarging av vannet avhengig av hva slags alger som blomstrer opp. I en periode kan vannet bli klarere, før det igjen blir misfarga av mikroalger og får et brungrønt skjær.

– Noen få mikroalger er giftige, men de fleste er helt ufarlige. Jeg pleier å kalle de «havets gress» fordi de er helt nødvendig for alt marint liv. Men noen ganger blir det en oppblomstring av skadelige alger, eller at det er så mye alger at de fører til oksygenmangel.

Kan ramme fisken

Flere fjorder kan få dårlige oksygenforhold utover høsten dersom det ikke blir stormer. Det er heller ikke ideelt for fisk.

– Det kan bli dårlige forhold for blant annet torsk og flyndre, og marine dyr på bunn kan dø, forteller Naustvoll.

Badevannet neste sommer er likevel redda.

– Det er helt normalt at næringssaltene i vannet går opp på vinteren, og nå har vi fått flommen på toppen av dette igjen. På våren brennes likevel det aller meste opp, og så kan vi få en normal sommer.

Havforskningsinstituttet overvåker de marine systemene langs Skagerrak-kysten på oppdrag av Miljødirektoratet, og denne uka var forskere på plass i Grenland for å måle utviklinga. Gjennom en rekke besøk framover vil det bli fanga opp dersom planktonproduksjonen øker.

Se bilder fra hvordan «Petra» herjet på Sørlandet i dette galleriet:

Mer bekymra for oksygenmangel

Forsker Lars Johan Naustvoll er uansett ikke så bekymra for algene. Han er mer opptatt av at sjøbunnen mange steder kan bli dekket av all jorda og sanda som har blitt vaska ut.

– En mer langvarig konsekvens er hva som skjer i bunnvannet i fjordene og hvordan oksygennivået blir. Men dette gjelder først og fremst dype områder på rundt 150 meter.