Jente (14) ble seksuelt misbrukt – saken lå urørt hos politiet i 16 måneder

– Jeg følte at jeg ikke ble tatt på alvor, sier den nå 17 år gamle jenta.

Offer for seksuelt misbruk

VIL VÆRE ANONYM: Jenta fra Telemark er nå 17 år.

Foto: Richard Aune / NRK

17-åringen fra Telemark ønsker å være anonym. Hun er én av mange som har måttet vente lenge på politiet.

Da jenta var 14 år gammel anmeldte hun en mann hun kjente som hadde misbrukt henne seksuelt. Det ble starten på flere år med venting.

Saken ble liggende urørt på politistasjonen i Skien i 16 måneder. Til sammen tok det to og et halvt år før saken ble avsluttet.

– Det var utmattende og slitsomt å vente så lenge, sier jenta.

Mannen ble til slutt dømt til 75 dager i fengsel. Han fikk halvert straffen sin fordi politiet hadde somlet i saken.

Ikke den eneste

Den unge telemarkingen er ikke den eneste som har opplevd dette.

Etter at nærpolitireformen kom har politiet blitt kritisert, blant annet for å ikke være nok til stede og for lang behandlingstid.

Christin Thea Wathne

Forsker Christin Thea Wathne sier noe er bra med nærpolitireformen, men at mye også svikter.

Foto: Katrine A. Ziesler / OsloMet

Christin Thea Wathne er forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet og har forsket mye på nærpolitireformen.

Hun mener noe i politireformen er bra, men at mye ikke er bra nok.

– Den delen som handler om å bygge sosial tillit i samfunnet, og at politiet kommer når du trenger det, der har det vel sviktet vil jeg nesten si.

Juristenes påtaleavgjørelser, altså avgjørelsen om saken henlegges eller går videre i rettssystemet, er en flaskehals hos politiet. I fjor høst var bunkene med saker hos politiadvokatene rekordstore.

Da iverksatte politimesteren krisetiltak. Ni jurister ble midlertidig ansatt, samt at de fikk henlegge flere saker enn vanlig på grunn av manglende kapasitet.

Kjell Johan Abrahamsen og Christine Fossen.

Kjell Johan Abrahamsen mener nærpolitireformen var helt nødvendig.

Foto: NRK

I mars hadde politidistriktet kommet ned på vanlig saksantall. På vårparten ble de ni stillingene avviklet.

Etter det har det bare gått en vei, mener påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen.

– Vi ligger an til å få den samme situasjonen som i fjor høst, sier Abrahamsen.

Måtte gjenoppleve saken etter flere år

Den unge jenta fra Telemark trodde saken hennes ville bli henlagt siden det tok så lang tid.

– Det ble et sjokk da jeg fikk høre at det ble rettssak.

Etter to og et halvt år der hun hadde prøvd å gå videre, synes hun det var tungt å ta opp saken igjen.

– Plutselig må jeg dra opp disse gamle tankene og følelsene.

Jenta mener hun i det minste burde fått beskjed om at det kunne bli rettssak, men at det kunne ta litt tid.

– Hvis jeg hadde visst at det ble rettssak, kunne jeg brukt de to og et halvt årene på å forberede meg, sier hun.

Beklager, men mener politireformen er nødvendig

– Jeg beklager selvsagt dette på det sterkeste, sier Abrahamsen om at den unge jenta måtte vente flere år på en domfellelse.

Han kan ikke love at lignende ikke skjer igjen, men sier at politiet jobber for å unngå hendelser som dette.

Likevel er Abrahamsen klar på at politireformen er viktig, blant annet fordi etterforskningen er mer grundig enn før.

– Vi måtte gjøre noe for å henge med i kriminalitetsutviklingen, derfor var politireformen helt nødvendig.

Han erkjenner at det fortsatt er en lang vei å gå, og at det ikke ser lovende ut ettersom antallet ubehandlede saker øker. Hos Statsadvokatene er de bekymret.

Anne Margrete Katteland

Embetsleder Anne M. Katteland hos Statsadvokatene har en rekke ganger uttrykt bekymring overfor politimesteren i Sør-Øst.

Foto: Britt Boyesen / NRK

– Jeg er bekymret for mengden ubehandlede saker i politidistriktet. Dette har jeg gitt uttrykk for overfor politimesteren gjentatte ganger, sier embetsleder Anne M. Katteland.

At de ni midlertidige stillingene er borte, og at ledige stillinger ikke blir besatt, skaper ekstra hodebry.

– Jeg er særlig bekymret over reduksjonen av påtalekapasiteten. På grunn av den økonomiske situasjonen i politidistriktet nå, har de ikke videreført ni midlertidige stillinger, samt at påtalegruppen må gå med ubesatte stillinger, sier Katteland.