Normal

Inviterer til folkemøte om avfallsdeponiet

Norsk Industri og LO inviterer til et folkemøte om deponisaken i Brevik. I går ble det klart at Miljødirektoratet anbefaler å legge et nytt, nasjonalt deponi til Brevik.

Brevik, Porsgrunn

INVITERER INNBYGGERNE: Norsk Industri mener det er viktig at saken om et avfallsdeponi i Brevik ikke kun blir en debatt i media.

Foto: NRK

– Sett i lys av den opphetede debatten som har pågått over lengre tid nå, er det nok mange mennesker som sitter med et behov for å snakke ut og stille spørsmål.

Det sier seniorrådgiver i Norsk Industri Bror Yngve Rahm, som sammen med LO sentralt og regionalt, inviterer til et folkemøte 11. mai i Skjærgårdshallen i Langesund.

Det er særlig en anbefaling fra Miljødirektoratet, som kom mandag, som skaper behov for et folkemøte mener Rahm.

Bror Yngve Rahm

Seniorrådgiver i Norsk Industri, Bror Yngve Rahm, tror mange har behov for informasjon etter Miljødirektoratets konklusjon.

Foto: Else Jorunn Saga / NRK

Kan tale direkte til direktoratet

Arrangørene har invitert Miljødirektoratet til å delta på folkemøtet i Langesund for å legge frem saken og svare på spørsmål.

– Saken berører mange mennesker, og det er mange som har engasjert seg. Derfor er det naturlig at folk får slippe til med sine synspunkter i forkant av den videre prosessen. Og dessuten at de får tale direkte til de det gjelder, i denne omgangen Miljødirektoratet, sier Rahm.

Sterke reaksjoner etter anbefaling

Mandag kom det flere reaksjoner på at Miljødirektoratet anbefaler et avfallsdeponi hos Norcem i Brevik. Blant andre Jan Erik Parr, i Vern om Grenland, og ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss (Ap), uttrykte sin skuffelse.

Fungerende avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Pål Spillum, forsvarte anbefalingen med følgende argument:

– Det har størst volum, en beliggenhet som er fin og et etablert selskap som har god kompetanse, og som har kommet langt i planprosessen.

Haster med ny lagringsplass

Det er Klima- og miljødepartementet (KLD) som har bedt Miljødirektoratet vurdere hvilke steder i Norge som egner seg best til å ta imot farlig avfall.

Deponiet på Langøya utenfor Holmestrand er i ferd med å fylles opp, og innen 2022 må Norge ha på plass nye løsninger.