Invasjon på Stråholmen

I dag har Stråholmen blitt invadert av HV-soldater som gikk til angrep på bunkersolje fra det forliste skipet «Full City».

Stråholmen i Kragerø
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Forurensningen i fjæra på Stråholmen er stor. Snart kommer trekkfuglene. Det kan bli katastrofalt dersom ikke øya blir renset.


LES OGSÅ: Legger press på regjeringen

Naturreservat


Stråholmen, som ligger ytterst i Kragerø skjærgården har miljøverdier som få andre tilsvarende steder i Oslofjordområdet kan vise fram.

Det både et naturreservat og et landskapsvernområde på øya. For uten viktige fugleområder har øya også svært viktige vegetasjonstyper som er med på å forme et kulturlandskap av nasjonal verdi.

LES OGSÅ: Trenger flere frivillige

Svært mange trekkfugler, i første rekke vadefugler, mellomlander på øya før de drar mot sørligere strøk. Men, i fjæra skvulper nå bunkersolje fra det havarerte skipet «Full City», svaberg og rullestein er tilgriset.

Rundt 150 personer, hvorav 120 fra Heimevernet, formelig invaderte i dag øya i håp om å få den så ren at ikke sjøfugl som kommer blir tilgriset.

Stråholmen i Kragerø
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

- Meningsfylt

- Et meningsfylt arbeid, sier HV-soldat Per Espen Karlsen fra Hønefoss, mye bedre enn mange av de øvelsene vil blir innkalt til.

Men, Karlsen synes det er ille å se all oljen fra det forliste skipet. Han tar opp en ny stein for å gni den inn med en slags blanding av sagflis og vann. Under steinen pipler bunkersolje opp.

Øyvind Amundsen fra Langesund er vokst opp på Stråholmen, og bor der fra tidlig om våren til sent på høsten.

- Vi bruker ikke fjæra så mye nå på denne tiden av året. Men, jeg henter tang som jeg har på jordet når jeg setter poteter om våren, sier han.

Snart er det høst, og høstjakt. Da skal Amundsen og andre med tilhørighet til øya jakte. Det tror han blir bra.

- Får vi noen skikkelig høststormer, så klarer nok naturen det ikke HV-soldatene får bort, sier Amundsen.