NRK Meny

Innsparinger i fylkeskommunen

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen foreslår innsparinger på 60 millioner kroner for Telemark fylkeskommune innen 2018.
I dag ble mål- og budsjettdokumentet for perioden 2015 til 2018 lagt fram.
Det blir mindre penger i statlige overføringer, samtidig som fylkeskommunen står overfor store investeringer, blant annet i skoler og Bypakke Grenland.