NRK Meny
Normal

Frykter å bli banket opp av radikale islamister

SKIEN (NRK): Vold og radikalisering splitter fangemiljøer i norske fengsler. Ansatte har slått alarm til PST.

Ingeborg Kivle

Ingeborg Kivle har sendt bekymringsmeldinger til PST. Meldingene går på adferd og uttalelser fra innsatte.

Foto: Roald Marker / NRK

– Det er fanger som er redde for vold. Og vi har hatt voldsepisoder, sier Ingeborg Kivle, tillitsvalgt i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund Telemark.

Religiøse grupperinger

Hun jobber til daglig i Skien fengsel. Til NRK sier hun at ansatte i norske fengsler har sett en endring blant de innsatte i løpet av de siste årene. Det som bekymrer dem mest, er de innsatte som grupperer seg på religiøst grunnlag, og da særlig innen islam.

– De kan bruke religionen som et maktmiddel for å skaffe seg et fotfeste, sier Kivle. Hun sier at det er vanskelig å drive forebyggende arbeid blant de innsatte, og at innsatte som står utenfor disse gruppene frykter å bli banket opp.

– Dette splitter miljøet blant fangene. Vi er redde for hendelser når det bygger seg opp på denne måten, sier Kivle, som altså bekrefter at de har hatt «episoder».

På vegne av de ansatte og innsatte har hun sendt et titalls bekymringsmeldinger til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Meldingene gjelder innsatte som vi ikke liker adferden til og det de sier, sier Kivle.

Skien Fengsel.

Innenfor murene til Skien fengsel splittes miljøet blant fangene.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Ikke bare «terrordømte»

PSTs kommunikasjonsdirektør, Trond Hugubakken, sier til NRK at de er klar over problemet, og at de har mottatt bekymringsmeldinger.

Han ønsker ikke tallfeste meldingene som er mottatt.

– Problemet er lite i Norge i forhold til utlandet, men det vil selvsagt øke i takt med antall innsatte dømt etter terrorparagrafen, sier Hugubakken.

Ifølge Kivle dreier sakene seg om innsatte som soner for «vanlige» forbrytelser, men som har en ekstrem og voldelig tolkning av islam.

Hun sier at dette ikke bare gjelder innsatte som er dømt etter terrorparagrafen

Også justisdepartementet er kjent med problemet, og hevder at de satte inn tiltak gjennom økt opplæring av ansatte i 2014.

Departementet uttaler til NRK at disse tiltakene er fulgt opp i 2015 og 2016 med mer penger og flere stillinger.

 • Ankar Bolkesjø-saka

  Varden skriv at eigarane av Bolkesjø hotell ankar dommen, der tingretten frifann staten på alle punkt. UDI ville bruke det nedlagde Bolkesjø hotell som asylmottak, men mottaket vart aldri opna. Eigarane meiner UDI ikkje har oppfylt avtalevilkåra.

  Bolkesjø Hotell
  Foto: Anne Lognvik / NRK
 • 50 km/t over Breviksbrua

  Før påske blir fartsgrensa sett ned på Breviksbrua for å redusere trafikkstøy. Grensa blir sett ned frå 60 til 50 kilometer i timen. Statens vegvesen tilrår lokalkjende i Grenland å køyre alternative ruter i staden for E18 om det er praktisk mogleg.

  Breviksbrua
  Foto: Statens vegvesen
 • Tilrår å fråtre verv

  Fylkessekretær i Arbeidarpartiet, Odin Adelsten Bohmann, seier dei tilrår Magnus Straume å tre frå verva sine midlertidig medan han er under etterforsking av politiet. Straume vil ikkje følge rådet frå partikontoret. – Eg er sikker på at saka vert henlagt, og eg vil fortsette som gruppeleiar, seier han.

 • Støttekontakt meldt til politiet

  Tidlegare fagforeiningsleiar, Magnus Straume, er meldt til politiet for å ha lurt til seg pengar frå ein person han var støttekontakt for. Ifølgje Drangedalsposten skal det dreie seg om nesten 100.000 kroner. Magnus Straume seier til NRK at han tek fullstendig avstand frå desse påstandane, og at han førebels ikkje har blitt avhøyrd av politiet. – Eg står fram i denne saka for at andre støttekontaktar i Drangedal ikkje skal bli mistenkte, seier Straume.