NRK Meny
Normal

Ingen applaus for sammenslåing

Folk i Kviteseid tror det blir dårligere økonomistyring og mindre mulighet til å påvirke utviklinga i kommunen.

Kviteseid kommune

En telefonundersøkelse blant innbyggere over 16 år viser at det ikke er interesse for sammenslåing med Seljord.

Foto: Kviteseid kommune

Analysebyrået Opinion har stilt to spørsmål til et utvalg av innbyggerne over 16 år:

Hvordan tror du kommunen vil løse oppgavene hvis det blir kommunesammenslåing?

Hvordan tror du kommunen vil løse oppgavene hvis det ikke blir sammenslåing?

I tillegg fikk de spørsmålet om de var enige at Seljord og Kviteseid burde bli én kommune. Ifølge Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk bodde det 2.448 personer i Kviteseid 1. januar 2016, mens det i Seljord var 2.991 innbyggere.

Overraska over de unge

I dag går stemmeberettigede i Kviteseid til valgurnene for å si ja eller nei til en sammenslåing med nabokommunen Seljord. Innbyggerundersøkelsen blir offentliggjort etter at stemmelokalene stenger.

Da innbyggerne ble stilt dette spørsmålet i begynnelsen av mai, var det et klart flertall mot en kommunesammenslåing. 63 prosent sa nei og 34 sa ja til sammenslåing. De mellom 16 og 29 år er mest imot (68 prosent) mens innbyggerne over 60 år er mest for (38 prosent).

Tarjei Gjelstad.

Ordfører Tarjei Gjelstad er spent på resultatet av dagens folkeavstemning.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Ordfører Tarjei Gjelstad (Ap) tror årsaken er at disse to kommunene blir en liten kommune selv om de blir slått sammen.

– De vil heller ha en større Vest-Telemark-kommune, sier han til NRK. Det er inntrykket han sitter igjen med etter folkemøter og samtaler med folk i bygda. Da har det også kommet fram at de reagerer på forslaget om at rådmannen og ordføreren skal sitte i Seljord.

Han er overraska over at de under 30 er mest kritiske til sammenslåing.

– Jeg hadde trodd det var motsatt.

Resultatet av dagens avstemning blir først kjent etter klokka 21.

Dårligere økonomistyring?

Spørreundersøkelsen viser at mange tror det blir et dårligere barnehagetilbud ved en sammenslåing. Det blir derimot bedre om det ikke skjer. Et flertall mener også at pleie- og omsorgstilbudet hjemme og på institusjon blir dårligere (30 prosent), men 26 prosent regner med at det blir bedre i institusjonene, og 20 prosent tror det blir bedre omsorgstilbud hjemme.

Innbyggerne er ikke helt enige når det gjelder økonomistyring. 36 prosent mener den blir dårligere etter en eventuell sammenslåing mens 33 prosent tror den blir bedre.

Den største forskjellen blant svarene gjelder spørsmålet om innbyggerne kommer til å få mulighet til å påvirke utviklinga i kommunen. 52 prosent mener den muligheten blir dårligere, mens bare 17 prosent tror den blir bedre.

Tror på bedre kulturliv

Næringsutviklinga kan tjene på en sammenslåing. Det mener 40 prosent av de spurte, mens 29 prosent regner med at den blir dårligere.

Flertallet mener også at tilbudet innen kultur, idrett og fritid blir bedre med en sammenslåing med Seljord. 38 prosent har sagt ja til det, mens 23 prosent mener det blir et dårligere tilbud.

Utfordrende å gi nok svømmetimer

 • Funn av tarmbakteriar

  Det er funne tre tilfelle av resistente tarmbakteriar hjå pasientar ved Sjukehuset Telemark. Sjukehuset har sendt brev til pasientar som kan ha blitt utsette for smitte, og desse blir bedt om å kontakte fastlegen sin for vidare oppfølging.

  Sykehuset Telemark
  Foto: Anne Lognvik / NRK
 • Framleis betydeleg snøskredfare

  I Vest-Telemark er det framleis betydeleg snøskredfare, ifølgje NVE. Måndag og tysdag kom det opp mot 50 centimeter nysnø i regionen, og den ferske snøen treng tid på å stabilisere seg. Det er forventa at snøskredfaren minkar gradvis utover dagen.

 • Gjennomslag i Bambletunnelen

  Klokka ni i føremiddag fyrte Nye Vegar av siste salve i Bambletunnelen – og det tyder at det er gjennomslag. Dette er ein milepæl for arbeidet med nye E18, seier utbyggingssjef Ruth Haug i Nye Vegar.

  Gjennomslag i Bambletunnelen
  Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK
 • Telemark Senterparti veks

  Telemark Senterparti auka medlemstalet til 845 medlemer i fjor. Det er femte året på rad at Telemark Senterparti aukar medlemstalet, opplyser fylkespartiet. Auken er størst i Vinje, der kommunepartiet fekk 23 nye medlemer.