NRK Meny
 • Prisaøkning i bomringen

  Bypakke Grenland bør øke bomtakstene for personbiler uten brikke. Det foreslår fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen foreslår en prisøkning på 10 prosent.
  Samtidig foreslår hun en liten prisnedgang for personbiler med brikke,

 • Yara klager på gebyr

  Yara Porsgrunn mener de har fått for stor regning av kommunen. I forbindelse med utbedring av kaianlegget ved Herøya Industripark har Yara fått et gebyr på 40 000 kroner. Yara mener at gebyret skal nedjusteres til 9000 kroner.

 • Etterlyser Sp-støtte til Tinnoset

  Ådne Naper i Telemark SV kritiserer Senterpartiet for ikke å støtte et forslag om å sette i stand Tinnosbanen.
  I transportkomiteen i Stortinget får forslaget støtte fra SV og Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) sier at hun ønsker en utredning før hun tar stilling til forslaget.

 • Uforsvarlig jakt

  Nylig ble et rådyr felt under 50 meter fra husveggene i Bauenvegen på Stathelle. Etter bekymringsmeldinger fra beboere tar nå viltnemnda i kommunen grep, melder TA. Naboer ved stedet mener det er uforsvarlig å drive jakt så nære et turområde.