NRK Meny

Ikkje billegsal på REC bygg

Bustyrar for REC-konkursen, Thomas Piro, seier at dei ikkje vil selje industribygga på Herøya på billegsal. To store industrigrupper i solcellebransjen vil kjøpe dei ledige industribygga etter REC Wafer på Herøya, men dei meiner at prisen på 315 millionar er for høg. Thomas Piro seier bustyret skal sørge for at kreditorane får dekka tapa sine så langt det lar seg gjere.