Normal

– Ikke overrasket over tiltalebeslutningen

Den profilerte advokaten Heidi Ysen står fast ved at mediene har vært med på å forhåndsdømme politimannen som var siktet, men som ikke ble tiltalt for forsettlig drap.

Rekonstruksjon i Bamble-saken.

I går ble det kjent at politimannen fra Bamble ikke blir tiltalt for forsettlig drap på Linn Madelen Bråthen. Her fra rekonstruksjonen på Breviksbrua.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Jeg kjenner bare saken fra media, men jeg er ikke overrasket over tiltalen som ligger der. Slik som saken fremstår for meg, så kan man ikke se bort fra det han selv har forklart, og da er ikke det tilstrekkelig for å domfelle noen, og da skal det heller ikke tas ut noen tiltale mot ham.

Heidi Ysen

Den profilerte advokaten Heidi Ysen er ikke overrasket over at politimannen ikke blir tiltalt for drap. Hun mener at mediene har forhåndsdømt mannen, og er kritisk til at flere medier har navngitt ham.

Foto: Kjell Vesje / NRK

Advokat Heidi Ysen er klar i sin tale når det gjelder den såkalte Bamble-saken, som har fått bred dekning hos alle små og store mediehus i landet.

I går ble det kjent at politimannen fra Bamble ikke blir tiltalt for forsettlig drap på Linn Madelen Bråthen. Riksadvokaten konkluderte med at det ikke var bevismessig grunnlag for å ta ut tiltale for forsettlig drap, men at det skal utferdiges en tiltale for å ha forlatt den avdøde Linn Madelen Bråthen i hjelpeløs tilstand, med følge at hun omkom.

– Jeg tolker tiltalebeslutningen som et man ikke har bevis for at han har drept henne, og da er det helt riktig ikke å tiltale ham for drap, sier Ysen.

– Media har forhåndsdømt

Ysen har tidligere vært kritisk til hvordan media har arbeidet med saken.

– Jeg står fast ved det jeg har sagt tidligere, at jeg har opplevd at media har forhåndsdømt ham litt, med tanke på om han er skyldig i drap. Det er langt fra å gjøre noe ubetenksomt som å lyve og den type ting som han er tiltalt for og det å begå et drap.

Hun vil derimot ikke ta stilling til om at det kan komme noen reaksjon fra mannen og hans advokat, rettet mot mediene som har identifisert politimannen.

Mannens forsvarer Arne Lie har også tidligere gitt uttrykk for at han har vært kritisk til medienes dekning, og til identifiseringen fra flere mediehus.

– Det er klart at det spekuleres mye, og det lages mange teorier. Det er kanskje ikke så rart, men det er kjedelig at ikke hans versjon kommer ordentlig frem, har han tidligere uttalt til NRK.

Håper på edruelig dekning

Advokat Heidi Ysen håper nå at mediene klarer å innta en annen innfallsvinkel til saken i tiden fremover.

– Jeg håper at mediene er edruelige i rettssaken som nå kommer, og forholder seg til det han faktisk er tiltalt for, og som nøye er vurdert.

Jon Pieter Flølo

Ordfører i Bamble kommune Jon Pieter Flølo sier at lokalbefolkningen nå mest av alt ønsker å få vite hva som skjedde med en av deres egne, Linn Madelen Bråthen.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Hun mener at uansett mediene ikke ser ut til å ha påvirket saksbehandlingen.

– Det virker som påtalemyndigheten har vært edruelige når det gjelder vurderingen av bevisene sine, og det er godt å se.

Lokalbefolkningen ønsker svar

Ordfører i Bamble Jon Pieter Flølo har selvfølgelig fått med seg riksadvokatens tiltalebeslutning. Han håper nå at lokalbefolkningen kan få vite hva som har skjedd med en av deres egne, Linn Madelen Bråthen.

– Dette er en sak som lokalbefolkningen her i Bamble har vært svært opptatt av, og jeg tror folk er mest opptatt av å få vite hva som faktisk har skjedd, og da håper jeg rettssaken kan avklare det.

Han tror derimot ikke det er behov for å forene Bambles befolkning.

– Jeg tror ikke saken har skadet Bamble i den forstand, men det er veldig leit og trist for alle de involverte i denne saken her.