I dag går høringsfristen for 110-sentralene ut

SKIEN (NRK): Fristen for sammenslåing av 110-sentralene her i landet går ut i dag. I Telemark vil de stoppe hele prosessen.

110-sentralen i Telemark

VIL STOPPE SAMMENSLÅINGSPROSESSEN: Leder for 110-sentralen i Telemark ønsker å få mer tid til å utrede sammenslåingen av 110-sentralene.

Foto: Roald Marker / NRK

– Den nye sammenslåtte sentralen blir for liten, hevder daglig leder for 110-sentralen i Telemark, Henrik Brokke.

Den nye regionen 110-SørØst vil bestå av sentralene i Buskerud, Telemark og Vestfold.

5. oktober la Politidirektoratet (POD) frem forslag til administrasjonssteder og plassering av operasjonssentralene i de nye politidistriktene, som et ledd i gjennomføringen av nærpolitireformen. I nærpolitireformen presiseres det at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste skal tilpasses de geografiske grensene til de nye politidistriktene, men samtidig slik at en 110-sentral kan dekke mer enn ett politidistrikt.

– DSB mener at i den nye regionen trenger man kun fire operatørplasser. Det mener vi er faglig helt feil, sier han.

Les også:

Trenger minst sju

Henrik Brokke

Henrik Brokke i 100-sentralen i Telemark, mener det trengs flere operatører på den nye sentralen.

Foto: Roald Marker / NRK

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har kommet frem til at det er nok med fire operatørplasser. Selv mener Brokke det er nødvendig med langt flere, og vil stoppe hele prosessen.

– Vi mener at det faglig forsvarlige vil være 7–8 operatørplasser.

Dette begrunner han med en hendelse i Telemark tidligere i høst. En trailer fullastet med gass havnet utfor veien. Det beslagla kapasiteten til alle operatørene.

– Under den hendelsen var alle fire operatørplassene her på sentralen bemannet med fire operatører, og alle jobbet under svært hektiske forhold i to timer, forteller Brokke.

Flere operatører og mer plass

Det gjelder altså koordinering av brannvesenets styrker. Planen er at fremtidens sentraler også skal betjene politi og ambulanse.

– Hvis de vil gi operatørene gode arbeidsforhold, trengs det minst 2200 kvadratmeter.

Drammen og Tønsberg er ikke i nærheten av å greie det uten å bygge nytt. Skien kan klare det ved å omdisponere lokaler på politistasjonen. Brokke mener det beste er å stoppe hele prosessen og tenke nytt.

Anne Rygh Pedersen

Anne Rygh Pedersen i DSB, mener de nye sentralene vil være positive for nødmeldingstjenesten.

Foto: Simon Solheim / NRK

– Jeg synes man burde tatt seg tid til å konsekvensutrede selve sammenslåingen. Når man skal bruke så mye penger og rive opp faglige miljøer som politireformen gjør, så bør man utsette prosessen, sier Brokke.

Når POD har fattet endelig beslutning om administrasjonssteder og lokalisering av operasjonssentralene, vil DSB varsle hvilke kommuner som vil bli pålagt å etablere nødalarmeringssentral i de nye 110-regionene. Anne Rygh Pedersen ser frem til at 110-sentralene blir samlokalisert med politiets operasjonssentraler.

– Samlokalisering vil være positivt for nødmeldingstjenesten. Det vil bli enklere å få til god informasjonsdeling på tvers, og bedre kjennskap til hverandres virkemåte vil gjøre tjenesten enda bedre til å håndtere de store og krevende situasjonene, understreker Rygh Pedersen.