Hyrar ekstern konsulent

Statens vegvesen hyrar inn ein ekstern konsulent for å sjå om noko kunne vorte gjort annleis for å halde budsjettet i Lilleelv-prosjektet i Porsgrunn. Vegvesenet skriv samtidig at politikarane i styringsgruppa ikkje er ansvarlege for overskridingane, som er på 127 millionar. Andre prosjekt i Bypakke Grenland blir nå utsette.