NRK Meny
Normal

Hjelper eldre til å klare seg selv

Syke og eldre skal få hjelp til å klare seg selv, istedenfor å bli avhengig av hjelp fra kommunen.
Mange kommuner er nå i ferd med å innføre en modell hvor sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter bidrar for å hjelpe eldre til å mestre hverdagen på en helt ny måte.

Grethe Berg

Grethe Berg er veldig glad for å ha fått opptrening til å klare seg selv hjemme. Hun er blant de første pasientene som får tilbudet på Notodden.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

– Er du klar for å trene i dag?

Hjelpepleier Nina Sagafoss er på besøk til 79 år gamle Grethe Berg. Hun har hatt problemer med helsa etter fall og beinbrudd. Nå har hun kommet seg på beina igjen og fått hjelp til å trene seg opp til å gjøre det hun vil.

– Jeg er ikke syk

Grethe er en av de første som har fått behandling etter at kommunen hennes, Notodden, innførte modellen hverdagsrehabilitering. Hun er strålende fornøyd med det.

– Det har gjort at jeg har fått nytt livsmot. Jeg skal bli frisk og jeg skal greie meg selv. Jeg er ikke syk, jeg har bare vondt og det skal vekk, sier hun og smiler.

Hverdagsrehabilitering handler om å gi hjelp til opptrening og tilpassing i hjemmet. Målet er at et tverrfaglig team av f.eks. hjelpepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter skal samarbeide med pasienten om å få personen opp på et nivå hvor han klarer seg selv i mye større grad.

Gjennom metoden "hverdagsrehabilitering" får eldre et tverrfaglig team som gir trening og oppfølging til eldre for at de skal klare seg selv i hjemmet.

Mange ressurssterke eldre

Nestleder i ergoterapiforbundet, Nils Erik Ness sier det er en behandlingsmetode som gir et bedre tilbud til pasientene.

Nils Erik Ness

Nils Erik Ness i Ergoterapiforbundet sier det er viktig å utnytte de ressurssterke eldre. Erfaringene med hverdagsrehabilitering viser at både helsepersonell, pasientene og kommunen opplever gevinster ved metoden.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

– Vi er så heldige her i landet at vi har veldig mange ressurssterke eldre og vi kommer til å få enda flere. De aller fleste eldre i Norge klarer seg veldig bra, langt opp i åra. Utfordringen er å bevare mest mulig funksjon til de det gjelder.

I Sverige og Danmark har denne typen eldreomsorg vært utprøvd lenge. Erfaringene er så gode at i Danmark er nesten alle kommuner i gang med å innføre en modell for hverdagsrehabilitering.

Bør gjøre mer av det

I Norge er det, ifølge Ergoterapeutforbundet, omkring 50 kommuner som har startet opp med hverdagsrehabilitering i Norge. Omkring 50 planlegger oppstart.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann (H) sier dette er en svært god metode for å bidra til å takle eldrebølgen. Regjeringen har gitt støtte til kommuner som vil prøve ut ordningen og til evalueringsprosjekt.

– Hvis vi ser, sånn som i andre land, at pasientene er fornøyd, og at de får god funksjonsevne av denne typen rehabilitering, så er jo det et veldig godt incitament for å gjøre mer av det.

Regjeringen skal lage en opptrappingsplan for rehabilitering og der vil hverdagsrehabilitering inngå som et tiltak.

 • Nytt kraftverk i Tokke

  Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tillatelse til Skafså Kraftverk ANS til å bygge Hylebu kraftverk i Tokke kommune. Hylebu kraftverk vil produsere tilsvarende strømbruk til 210 hus.

 • Flere kvinner med høyere utdanning

  Det er flere kvinner enn menn med høyere utdanning i Telemark. Det viser nye tall om indikatorer for likestilling fra SSB. Andel kvinner med høyere utdanning i Telemark er 29,7 prosent. For menn er det 22,1 prosent.

 • Oppgang i antall nynorskelever

  Det har vært en oppgang i antall nynorskelever i Telemark. Det er 15 år siden Telemark har hatt en slik oppgang. Det er en liten oppgang, men den er symbolsk viktig, sier leder av Telemark Mållag, Sigbjørn Hjelbrekke.

 • Får nye jobber etter nedleggelse

  Alle de 8 ansatte fra asylmottaket på Mandheimen har fått nye jobber i Tinn kommune. I dag fortalte rådmann Rune Lødøen at kommunestyret i Tinn har lyktes med å finne arbeid til alle som mister jobben på Mandheimen, det skriver Rjukan Arbeiderblad.