NRK Meny
Normal

Sparker hver fjerde lærer på spesialskole

Hver fjerde lærer ved Den røde skolen har fått beskjed av oppvekstsjef Grete Gjelten i Skien kommune om at de må gå. Elevene ved på skolen har autisme, og flere trenger én til én-oppfølging.

Den røde skolen

Skien kommune sparker hver fjerde lærer ved spesialskolen Den røde skolen.

Foto: Roald Marker / NRK

– Nå er nok, vi kan ikke sitte å se på at tilbudet til våre barn blir rasert, sier Ingjerd Nomme i foreldregruppa ved Den røde skole.

– Konsekvensen er at barna må få mer hjelp senere

Den røde skolen er en skole med opplæringstilbud for mennesker med autisme, en utviklingsforstyrrelse som påvirker evnen til å kommunisere og samspille med andre.

– Jeg synes det er helt ufattelig at en skole med funksjonshemmede barn blir rammet så hardt, sier Nomme.

Hun er sikker på at barna vil få et mye større behov for hjelp i fremtiden hvis de ikke får den basiskunnskapen som de får på skolen.

– Trenger ro og forutsigbarhet

Foreldrene til barna med spesielle rettigheter reagerer kraftig må kuttene. Åtte ansatte ved Den røde skole må finne seg nye jobber.

– Barna har behov for forutsigbarhet og ro, og det at de nå får så store endringer i bemanningen vil gjøre dem frustrerte, stresset og kan føre til utagering som kan gå ut over andre. Det er veldig uheldig, sier Nomme.

De første spadetakene til nye lokaler for Den røde skolen, begynte i i 2011 – fordi lokalene hadde vært altfor små i lang tid. Da byggingen begynte skulle de nye arealene tas i bruk fra 1. januar 2013.

– De barna det gjelder trenger veldig spesiell tilrettelegging og de trenger i mye større grad voksentetthet rundt seg en det andre barn trenger, sa rektor Dag Magne Andersen til NRK i 2007.

Grete Gjelten

Oppvekstsjef Grete Gjelten i Skien kommune har gitt beskjed om at hver fjerde lærer ved Den røde skolen mister jobben. Overfor NRK vil hun foreløpig ikke kommentere saken.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Tror sparkingen vil bety færre plasser

Også ordfører Hedda Foss Five snakket i store ord om Den røde skolen da:

– Dette er et unikt tilbud vi har i Skien, kunne Five skryte av.

Under et foreldremøte i april fikk de beskjed om at en av fire ansatte ved skolen må gå. Elevene ved på skolen har autisme og flere trenger én til én-oppfølging.

Utviklingen både i Norge og ellers i den vestlige verden tilsier at behovet for det tilbudet som Den røde skolen representerer, bare vil øke i overskuelig framtid, skriver skolen på sin hjemmeside.

– Med så stort kutt i bemanningen, så vil det naturligvis bli vanskelig å opprettholde alle elevplassene, frykter Nomme, og utdyper problemet.

– Av de 26 elevene, så er det konkret 13 elever som trenger én til én-oppfølging. Og det sier seg selv at nå bemanningen blir så drastisk redusert, så vil det ikke være mulig å håndtere 26 elever.

Foreldregruppa har innkalt til et møte ved skolen i dag.

Oppvekstsjef i Skien kommune, Grete Gjelten, sier at hun ikke vil kommentere saken før hun har avholdt et møte med foreldre og rektor.

 • 9.500 kroner i bot for råkjøring

  En mann i 30-åra er i Nedre Telemark tingrett dømt til å betale en bot på 9500 kroner for å ha kjørt for fort på E18 i Bamble. Farten ble målt til 97 km i timen i 70-sona.

 • Månadstak for tyngre køyretøy

  Fylkesrådmannen i Telemark tilrår at det blir innført passeringstak på bompasseringar for tyngre køyretøy som er utstyrt med elektronisk brikke. Dei vil da bli fakturerte for maksimalt 60 passeringar i månaden slik ordninga er for lettare køyretøy.

 • Samanslåing av NAV-kontor

  Den 20. desember skriv NAV-kontora i Nome, Sauherad og Bø under på ein avtale om å slå saman kontora. Hovudkontoret skal ligge i Bø, mens Ulefoss får avdelingskontor og Sauherad ein kontorstad som kan brukast ved høve.

  NAV-skilt
  Foto: Pål Tegnander / NRK
 • Vil endre lov om erstatning

  Ap vil endre lova om valdsoffererstatning for å sikre at folk faktisk får pengane. I enkelte saker har Kontoret for valdsoffererstatning avslått å utbetale erstatning. Stortingsrepresentant for Telemark, Lene Vågslid, seier det er urimeleg.

  Lene Vågslid
  Foto: Anne Lognvik / NRK