Hovedveien til Sørlandet stenges i over ett år

BREVIK (NRK): E18 gjennom Porsgrunn og Bamble blir stengt etter påske og i minst 14 måneder framover. Folk som bor langs omkjøringsveien gruer seg og er redde for å få 30.000 biler i døgnet utenfor dørene.

Johnny Fåberg

FRYKTER ULYKKER: Johnny Fåberg har opplevd vansker med å komme ut på Breviksvegen tidligere, og ser ikke frem til at trafikken tredobles i over ett år.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Å komme ut her vil være et mareritt når E18 stenges.

Tredobling

Vi er med lederen av Brevik velforening, Johnny Fåberg, som venter på klar bane til å kjøre ut på Breviksvegen i veikrysset ved Norcem i Brevik.

– Vi merker det hver gang det er ulykker på E18. Da kommer vi oss faktisk ikke ut på veien. Det kommer til å bli mange farlige situasjoner her når E18 stenger, sier Fåberg.

Ifølge tall fra Vegvesenet passerte det i 2013 hver dag 8500 biler på Breviksvegen. Når E18 stenges vil det trolig være mellom 20.000 og 30.000 biler på strekningen – gjennom Heistad, Brevik og Stathelle – hver dag.

For Kjørholt- og Bamble-tunnelene på E18 stenges etter påske. På omkjøringsveien vil trafikken trolig bli tredoblet, ifølge anslag fra Statens vegvesen.

Sikring og ny tunnel

Det er to grunner til at tunnelene stenges. For det første må tunnelene oppgraderes til en ny standard for tunnelsikkerhet. Dette arbeidet er så høyt prioritert at Vegvesenet stenger tunnelene så fort omkjøringsveiene er klare.

Kjell Solheim

Kjell Solheim sier at alle trafikksikkerhetstiltak er gjennomført.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

I tillegg må tunnelene være stengt i forbindelse med at det sprenges ut ny tunnel for en firefelts E18. Dette arbeidet er ventet å ta rundt 14 måneder, men det er uklart når man kommer i gang.

– Alt blir gjort for at den trafikkomleggingen blir så kort som mulig, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Telemark, Kjell Solheim.

– Men det er vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid det vil ta.

Forbi skole og barnehage

På Heistad, noen få kilometer unna Brevik, står Bjarte Guddal i Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik. Han sier at folk her blant annet er bekymret fordi omkjøringen vil føre til økt trafikk gjennom 40-sonen forbi skolen og barnehagen.

Bjarte Guddal

Bjarte Guddal i Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Vi kommer til å slite med trafikksikkerhet og fremkommelighet, slår Guddal fast.

Han håper Vegvesenet gjør alt de kan av trafikksikkerhetstiltak. Og han understreker at det er viktig for folk på Heistad at omkjøringsperioden gjøres så kort som mulig.

Tror flere velger buss

Vegvesenet sier at det er gjort tiltak for sørge for sikkerheten.

– Det er gjort risiko- og sårbarhetsanalyse, som sier noe om hvilke tiltak vi må gjøre, og vi gjennomfører en del av de tiltakene. Så vi regner med at sikkerheten ivaretas, sier Solheim.

Statens vegvesen tror flere vil reise kollektivt, velge tider på døgnet hvor det er lite trafikk og eventuelt finne alternative ruter.

Breviksvegen ved Norcem

E18 stenges i minst 14 måneder, trolig over minst to somre, og vil øke trafikken på omkjøringsvegen betraktelig.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK