Høringsfrist for deponi ut i dag

Fredag går høringsfristen for et avfallsdeponi i Brevik ut. – Ikke la gårsdagens teknologi definere fremtidens løsninger, når det gjelder deponering av farlig avfall, skriver Thor Kamfjord og Bård Stranheim i sitt høringsdokument til Klima- og miljødepartementet. Stranheim og Kamfjord mener Nesset kommune i Møre og Romsdal egner seg bedre for et nytt nasjonalt deponi for farlig avfall.

Dalen gruve, Brevik
Foto: Vetle Houg/Norcem / NPK