Sier nei til piggdekkavgift

Porsgrunns kommuneoverlege åpner for å innføre piggdekkavgift for å få renere luft i Grenland. Det vil ikke Frps Bård Hoksrud gå med på.

Bård Hoksrud

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, vil verken ha piggdekkavgift eller totalforbud mot piggdekk.

Foto: Odd Ragnar Lund

Til uka skal Statens vegvesen, folk fra industrien og grenlandskommunene diskutere hvordan lufta i Grenland kan bli renere. Data fra Miljødirektoratet viser nemlig at det er fare for overskridelser av grenseverdiene for svevestøv i området.

– Det må vurderes om det skal settes i verk tiltak. Piggdekkavgift kan være en av disse, sier Porsgrunns kommuneoverlege, Bjørnar Nyen, til Varden.

Ikke enig

Piggdekk produserer rundt 100 ganger mer svevestøv enn piggfrie dekk, men statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, mener en avgift ikke er veien å gå for å sikre renere luft i lungene.

Piggdekk

For å begrense mengden svevestøv i lufta, skal det diskuteres om det bør innføres piggdekkavgift i Grenland.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det er veldig få kommuner i Norge som har innført piggdekkavgift, og jeg synes ikke det hadde vært positivt for Grenland, sier Hoksrud.

Andelen som kjører piggfritt i Grenland ligger på rundt 60 prosent, ifølge kommuneoverlegen. Hoksrud peker på at mange bilister sverger til piggdekk på grunn av utfordrende føre.

– Mange innbyggere i Telemark bor på steder hvor det er dårlig strødd og brøytet til tider, så der er man avhengig av å bruke piggdekk. Der er også viktig at en viss andel bruker piggdekk, for dekkene skraper opp på veien slik at veien blir tryggere å kjøre på for alle, føyer han til.

Det er veldig få kommuner i Norge som har innført piggdekkavgift, og jeg synes ikke det hadde vært positivt for Grenland.

Bård Hoksrud, statssekretær i Samferdselsdepartementet

Bør reduseres

Samtidig er han enig i at noe bør gjøres for å bedre luftkvaliteten i Grenlandsområdet. Beregninger viser at rundt 80 prosent av bilistene ideelt sett bør kjøre piggfritt, og det vil si at dagens tall må reduseres med 20 prosent.

– Man kan bli bedre på å dra ut og sope for å få bort en del av partiklene og støvet som kommer. Det er heller ingen som er imot at vi kan jobbe for å øke andelen som ikke kjører med piggdekk, men da må vi styrke vedlikeholdet og beredskapen slik at folk kommer fram, sier Hoksrud.

LES OGSÅ:

Totalforbud ikke aktuelt

Tidligere har det vært antydet at en piggdekkavgift vil ligge på rundt 1200 kroner i året.

– Det høres jo ikke så veldig mye ut, men med alle de andre skattene og avgiftene vi har, er det en grense for hvor mye vanlige folk har råd til å betale, påpeker Hoksrud, som legger til at det heller ikke er aktuelt med et totalforbud mot piggdekk.

– Jeg vet at mange er avhengig av å bruke piggdekk, så jeg har ikke lyst til å forby det.

– Tror du det blir innført piggdekkavgift i Grenland?

– Nei, jeg tror ikke det, og jeg håper ikke det, avslutter Hoksrud.