Hoksrud støttar Listhaug

Bård Hoksrud støttar Sylvi Listhaug når ho seier at Arbeidarpartiet er meir opptatt av rettane til terroristar enn nasjonens tryggleik. Han viser til Stortinget, der Frp vil ta frå norske framandkrigarar statsborgarskapet utan behandling i domstolane.

Bård Hoksrud (Frp)
Foto: Thomas Wiborg / NRK