Høgre-politikar kritiserer KS

Høgrepolitikaren Redar Skoglund i Kragerø meiner KS må ta ansvaret for konflikten med lærarorganisasjonane. Arbeidsgjevarorganisasjonen KS burde forstå at mistillit ikkje skaper eit godt arbeidsmiljø, skriv høgrepolitikaren i ein artikkel i Kragerø Blad Vestmar. Skoglund meiner at lærarane framleis bør ha heimekontor og fleksibel arbeidstid.