Herøya Industripark solgt

Oslo Pensjonsforsikring AS kjøper Herøya Industripark AS.

Herøya Industripark Porsgrunn

Industrivirksomheten på Herøya startet i 1929 med etableringen av Eidanger Salpeterfabrikker. På det meste i 1960-årene hadde Hydro om lag 6500 ansatte på Herøya.

Foto: NRK

– Etter en grundig prosess og en totalvurdering endte vi med Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) som den beste nye eieren av Herøya Industripark. Vi ser på dem som en langsiktig og svært seriøs aktør, sier konserndirektør Eivind Kallevik i Hydro i en pressemelding.

2500 ansatte på Herøya

Selskapet annonserte for snart et år siden beslutningen om å legge industriparken på Herøya ut for salg, en konsekvens av endringene Hydro har gjennomgått de siste årene.

Hydro har ikke lenger egen produksjon på Herøya, men det er om lag 80 virksomheter med 2500 ansatte på området som i mange tiår var Hydros største produksjonssted. De største aktørene på Herøya er blant annet Yara, Inovyn og RHI Normag.

Robin Kåss.

Robin Kåss gleder seg til å møte de nye eierne av Herøya Industripark.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Ifølge pressemeldingen fra Herøya Industripark har en rekke norske og internasjonale interessenter vurdert å kjøpe Herøya Industripark, og siden juni har det vært forhandlet med flere budgivere.

Porsgrunn-ordfører Robin Kåss skriver på Facebook at det er viktig for vårt område at den nye eieren av Herøya Industripark er langsiktig og solid.

– Jeg gleder meg til å møte den nye eieren OPF senere i dag for å høre deres planer som nye eiere av industriparken, skriver ordføreren.

Eies av Oslo kommune

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune, og har til sammen en forvaltningskapital på 78 milliarder kroner.

Investeringsdirektør Kjetil Houg i OPF sier at Oslo Pensjonsforsikring har planer om å utvikle Herøya Industriparks filosofi som vertskapsorganisasjon videre i samarbeid med de ansatte.

Handelen ventes å gi Hydro en bokført gevinst i størrelsesorden 350 millioner kroner. Den formelle overdragelsen vil trolig finne sted i løpet av første kvartal 2016.

De 16 Hydro-ansatte som blir direkte berørt av salget, vil etter gjennomføringen bli overført til et eget forvaltningsselskap som får ansvaret for den daglige driften og videreutviklingen av Herøya Industripark.