NRK Meny
Normal

Thomas (32) har fått tilbud om seks jobber

PORSGRUNN/SKIEN (NRK): Det er ingen bløff selv om han heter Skryten til etternavn. Jobbtilbudene er mange allerede før han er ferdig med Fagskolen.

Thomas Skryten

MÅ GI AVKALL PÅ NOE: Thomas Skryten innrømmer at studiene går ut over den tida han gjerne skulle være sammen med familie og venner. Samtidig gir kunnskapen ham en trygghet i jobben. Derfor er det verdt å sitte på skolebenken igjen.

Foto: Britt Boyesen / NRK

På tavla smiler en dame med baby i magen. Lærer Ellen Braathen har tegneferdigheter og ikke minst erfaring innen psykiatrien. Derfor snakker hun om rus, psykiatri og babyer i magen i dag.

Over tretti elever følger undervisninga. Den yngste er 22, den eldste er 58. Noen har fagbrev innen helsearbeid allerede, noen har jobba i helsevesenet i over 20 år, noen har ikke jobba i helsesektoren på mange år. Alle ønsker å gjøre en bedre jobb i årene framover.

Behovet blir større

Jens Christian Thysted

Rektor Jens Christian Thysted krysser fingrene for mange søkere når fristen går ut 15. april.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Rektor Jens Christian Thysted sitter og venter på søknadene. Nye klasser med deltidsstudenter er i gang fra høsten. To år tar det å videreutdanne seg.

– Helsesektoren kommer til å trenge disse folka. Behovet for dem som vet mer om rus, psykiatri, kreftomsorg og eldreomsorg blir bare større, sier han.

Fagskolen Telemark er et av flere steder på Østlandet som kan tilby denne undervisninga. Skolene i Vestfold, Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark gir også videreutdanning. Helsedirektoratet har gitt penger til dette via fylkeskommunene. Også AOF og Folkeuniversitetet har lignende tilbud.

Kanskje 20.000 mer i lønn

Thomas Skryten har allerede jobb ved siden av to skoledager i uka. Han valgte både utdanning innen rus og psykiatri samt kreftomsorg. Ved siden av skolen arbeider han på et aldershjem og i en bolig for personer med funksjonshemninger.

– Jeg er en reflektert praktiker.

Thomas Skryten

– Bare de siste par månedene har jeg fått 6–7 jobbtilbud, forteller 32-åringen fra Siljan.

Han har erfaringer i livet som han mener kan komme godt med i tillegg til det de lærer på Fagskolen.

Thomas og de andre i klassen kan regne med opp til 20.000 kroner ekstra i lønn når de har fullført deltidsstudiene. Han er ikke bare opptatt av pengene.

– Det vi lærer her, gir også trygghet. Dermed gjør jeg en bedre jobb med menneskene jeg møter.

Mer ansvar

Guro Winsvold

Kommunalsjef Guro Winsvold mener de må legge til rette så ansatte får et kompetanseløft.

Foto: Britt Boyesen / NRK
Mette Bitar

Mette Bitar gleder seg til å bli ferdig med studiene på Fagskolen.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Det er 2.200 ansatt i helsesektoren i Skien kommune. Kommunalsjef Guro Winsvold er ikke i tvil om at de kommer til å trenge flere med mer kompetanse framover.

– Kommunene får mer ansvar for et tilbud til folk med rusproblemer og psykiatriske lidelser. Samhandlingsreformen krever at vi kan tilby hjelp på mange områder.

De med bakgrunn fra Fagskolen kan ha den ballasten det blir behov for.

Blant folk med ulik bakgrunn i klasserommet sitter Mette Bitar. Hun har erfaring fra aldershjem og med barnevern. Nå jobber hun på familiens gatekjøkken, men 51-åringen vil tilbake til omsorgsyrket. Veien dit er krevende.

– Det er mye jeg må velge bort for å henge med på studiet, men det gir mye tilbake. Jeg angrer ikke på valget mitt.

På Fagskolen

Ellen Braathen underviser om rusproblemer, rusmidler og psykiatriske diagnoser. Det er mye å sette seg inn i.

Foto: Britt Boyesen / NRK
 • Internasjonal Ibsenpris

  Den sveitsiske regissøren og komponisten Christoph Marthaler er vinnar av Den internasjonale Ibsenprisen 2018. Prisen på 2,5 millionar kroner blir delt ut av den norske stat, og blir rekna som den største teaterprisen i verda.

 • Avvik ved NOAH Langøya

  Miljødirektoratets revisjon av NOAH Langøya har avdekt fire avvik. Dette er det same selskapet som står bak planane om eit avfallsdeponi i Brevik. Korkje Miljødirektoratet eller administrerande direktør, Carl Hartmann, ser på avvika som alvorlege.

  Langøya
  Foto: NOAH
 • Vis omsyn på tronge vintervegar

  Køyreskulelærar Preben Utzig i Skien lærer elevane sine at det ikkje er nokon vits i å halde på forkøyrsretten, men heller vise omsyn nå som gater og vegar er både tronge og glatte. Utzig får full støtte hjå UP Region Sør.

  Preben Utzig
  Foto: Roald Marker / NRK