NRK Meny
Normal

Helsearbeider brøt loven

En kvinnelig ansatt i helseetaten i Skien har brutt helsepersonelloven.

Illustrasjonsfoto
Foto: Illustrasjonsfoto: Lars Pehrsson / Scanpix

Fylkeslegen har reist tilsynssak mot kvinnen etter at hun arvet betydelige verdier fra en tidligere pasient.

Fylkeslegen ber nå Statens helsetilsyn vurdere straffereaksjoner mot kvinnen.

To brudd

- Saken er avgjort så langt vi har myndighet til her. Vi har kommet til at saken bør vurderes nærmere av Helsetilsynet sentralt, med tanke på en administrativ reaksjon i forhold til det aktuelle helsepersonellet, forteller seniorrådgiver Ida Mollerud hos Helsetilsynet i Telemark.

Det er konkludert med to brudd på bestemmelser i helsepersonelloven etter at den kvinnelige helsearbeideren i Skien arvet en tidligere pasient. Saken ligger nå hos Statens Helsetilsyn for videre vurdering av straffereaksjoner.

Lik linje med gaver

Arvesaken er av prinsipiell art, og handler om etikk i forholdet mellom pleier og pasient. Helsetilsynet i Telemark har aldri hatt lignende saker.

Det var i 2001 at pleieren varslet arbeidsgiveren Skien kommune om at en pasient hadde fridd, og pleieren som motyting for ekteskapet ble gjort til arving. I samråd med kommunen brøt pleieren den yrkesmessige kontakten med pasienten, men har fremdeles privat kontakt med mannen. Året etter skriver den tidligere pasienten et testamente der kvinnen blir enearving til store verdier.

Mannen døde i fjor, og det ble da reist tvil om kvinnen kunne motta arven. Helsetilsynet i Telemark ba om en avklaring fra Helsedirektøren om forbudet mot å motta gaver fra pasienter også gjelder arv. Helsedirektoratet konkluderte med at testamentarv skal vurderes på lik linje med andre typer gaveytelse.

Ingen betydning for arv

- Det at man skal få helsetjenester, uten at man trenger å yte noe tilbake, det er tenkningen. Det er et tillitsforhold som er sårbart, og man ønsker å begrense muligheten til å gi gaver og lignende, forklarer Mollerud.

Selv om helsearbeideren brøt den profesjonelle kontakten med pasienten, og ytelsene gjelder frem i fremtiden, kan man allikevel rammes av bestemmelsene i helsepersonelloven.

Det at helsepersonelloven er brutt, har ingen betydning for arvefallet. Det er opp til skifteretten å avgjøre.

- Etter hva vi er kjent med, er testamentet ikke bestridt. Arven har falt og mottatt. Det har ingen betydning i den saken vi ser på. Vi ser på helsepersonells mulighet til å utøve yrket.

Helsearbeiderens advokat har ikke vært tilgjengelig for en kommentar.