NRK Meny

Helga Flatland får stipend

Helga Flatland er tildelt Mads Wiel Nygaards legat for sitt forfattarskap. "Flatland tematiserer dagens Norge på ein særeigen måte gjennom å spegle forskjellar og likskapar mellom det å vere ung i eit bygdesamfunn og det å vere ung i eit moderne urbant utdanningssamfunn.", skriv forlaget Ascehoug i si grunngjeving.

Helga Flatland
Foto: NRK