Hektisk påske for Røde Kors

Hjelpemannskapene til Telemark Røde Kors har hatt nok å gjøre i påska. De har tatt hånd om 202 skadde, og det er 20 flere enn i fjor. Det er meldt om 57 skader i skianlegg som går på brudd og forstuinger. I terrenget ble det meldt om 45 sår- og kuttskader, mens 32 fikk brudd- og forstuinger i terrenget. Det har vært tre leteaksjoner etter savnede, der alle ble funnet i god behold.

Røde Kors Vest-Agder søk
Foto: Alfred Georg Klausen / KRKH