– De har rasert samarbeidet med kommunen

Rådmann i Tinn kommune Rune Lødøen er så frustrert over beslutningen om å legge ned lokalsykehuset på Rjukan, at han vil stille på et møte om fremtidig samarbeid med Sykehuset Telemark med en klar bismak.

Rune Lødøen

Rådmann i Tinn kommune Rune Lødøen mener at samarbeidet mellom Tinn kommune og Sykehuset Telemark er rasert etter at man vedtok å legge ned tilbud ved lokalsykehuset på Rjukan.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Intensjonen med samhandlingsreformen er jo ikke å legge ned sykehus, men å bedre samarbeidet mellom sykehuset og kommunen. Ved å legge ned lokalsykehuset raserer man jo dette samarbeidet.

Ordene tilhører Rune Lødøen, rådmann i Tinn kommune. Som mange andre er han opprørt etter Sykehusstyrets avgjørelse om å legge ned akutt- og døgnfunksjonene ved sykehusene på Rjukan og Kragerø.

På fredag skal styringsgruppen for Samhandling i Midt og Øst-Telemark ha et møte, hvor de skal drøfte hvordan det videre samarbeidet mellom Sykehuset Telemark og kommunene skal være. Men nå er utgangspunktet for et sånt møte helt annerledes, mener Lødøen.

Les også:

Gjør samarbeid vanskelig

– Vedtaket som er gjort nå, det setter jo hele samarbeidet langt tilbake og gjør det vanskelig. Forutsetningene for samarbeidet mellom sykehuset og kommunene er definitivt endret, sier Lødøen.

Og selv om han trolig velger å delta på fredag, innrømmer han at han kommer til å stille på møtet med en klar bismak.

– Ja, jeg gjør definitivt det. Det er jo her snakk om synspunkter som vi har kommet med i hele prosessen, uten at det verken er kommentert eller tatt hensyn til i særlig grad.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Rjukan sykehus

Det har vært en intens kamp for å beholde akutt- og døgnfunksjonene ved sykehuset på Rjukan. Sykehusstyret gikk derimot inn for å legge ned tilbudet, til lokalinnbyggernes store frustrasjon.

Foto: Rune Guneriussen

Forventer profesjonalitet

Klinikkleder ved Sykehuset Telemark, Per Urdahl, som skal lede møtet i sykehusdirektørs Bess Frøyshovs fravær, forventer imidlertid at alle representanter stiller til møtet, og det med en profesjonell innstilling.

Per Urdahl

Klinikkleder ved Sykehuset Telemark, Per Urdahl, mener man må legge frustrasjonen til side og stille til møtet med en profesjonell holdning. Han tror også på at et godt samarbeid i fremtiden.

Foto: NRK

–Ja, det forventer jeg, at man kommer i de profesjonelle rollene vi har til enhver tid. Jeg forventer også at vi kan diskutere åpent de problemstillingene vi står overfor fremover. Så jeg har store forventninger til dette møtet.

Forstår skuffelsen

Men at lokalbefolkningen i Tinn kjenner på nederlaget, har han ingen problemer med å forstå.

– Jeg skjønner jo at folk har skuffet, det ville jeg også vært, og det blir man jo når det koker som nå. Men jeg er helt sikker på at vi er såpass profesjonelle i rollene våre, og kjenner Rune Lødøen som en dyktig fyr, så jeg regner med at dette skal gå fint.

Han tror også at fremtidsutsiktene for et fremtidig samarbeid er gode.

– Vi skal helt sikkert få til et samarbeid, som også Tinn kan være tilfreds med etter hvert. Men jeg forstår som sagt at folk i Tinn er skuffet nå, det har de lov til å være.