NRK Meny

Har ikkje svikta reservasjonslegane

Bø-ordførar Olav Kasland meiner kommunen ikkje har svikta reservasjonslegane. Kasland meiner avgjerda om kommunen kan halde fram med fellesliste for fastlegane ligg hos Helsedepartementet. Kasland vedgår likevel at nokon av fastlegane kan bli tvinga til å slutte dersom kommunen ikkje får halde fram med ei fellesliste.