Økt behov for helsearbeidere

Flyktningesituasjonen nå gjør at fylkesmennene kartlegger behovet i kommunene.

Asylsøkere kommer på sykkel fra Russland til Norge ved Storskog i Finnmark

Asylsøkere kommer på sykkel fra Russland til Norge ved Storskog i Finnmark.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Over hele landet registreres nå kommunenes behov for ekstra helsepersonell knyttet til flyktningsituasjonen.

550 personer har meldt seg og ønsker å bidra i håndteringen av helseutfordringer i kommunene. Helsedirektoratet har opprettet en beredskapsgruppe med tilgjengelig personell, som skal bidra med helsebistand for asylsøkere der det er behov.

Har ikke kapasitet til å møte behovet

– De har med seg sine fysiske og psykiske plager. De fysiske plagene er det som per dags dato er den største utfordringa for oss, sier kommunelege i Kviteseid, Anne Ruth Syrtveit Mikalsen.

Kommunen som består av 2500 innbyggere har på kort tid i tillegg fått nesten 400 asylsøkere, men har ikke kapasitet til å møte behovet.

– Det største primære behovet er egentlig å få en sykepleier som kan være på mottakene og hjelpe den bemanninga som er der i å sortere hva slags som hjelp som er nødvendig for den enkelte asylsøker, sier Mikalsen.

Sliter med rekruttering av helsepersonell

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase jobber nå med en kartlegging av kommunenes behov for helsehjelp til flyktninger.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Helsedirektoratet har bedt Fylkesmennene bidra med en oversikt over behov for helsepersonell på kort og lengre sikt, som følge av etablering av mottak for flyktninger. Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase ser at flere kommuner som allerede hadde kapasitetsproblemer har store utfordringer.

– Noen kommuner sliter med rekruttering av leger, andre med rekruttering av helsesøstre og annet personell. Nå skal vi bistå Helsedirektoratet med å kartlegge behovet for helsepersonell i kommunene, sier Aase.

– Vanskelig

Kommunene som benytter seg av ressursgruppa står selv ansvarlig for å inngå arbeidsavtaler og finansiere stillingene, sier helseminister Bent Høie.

– Kommuner som har asylmottak får vertskommunetilskudd. Dette tilskuddet har blitt styrka, nettopp med bakgrunn i at kommunene i større grad skal ha økonomi til å dekke helsekostnadene, sier Høie.

Kommunelegen i Kviteseid tror likevel ikke Helsedirektoratets enhet med helsepersonell vil kunne hjelpe dem.

– Det vil være vanskelig for oss å benytte oss av den poolen, slik jeg ser det. Vi bor tre og en halv time fra Oslo, og det skal godt gjøres at noen vil kjøre til Kviteseid to-tre ganger i uka for å jobbe en time eller to for å hjelpe til på hvert av mottakene, sier kommunelegen.