Mangler risikoanalyser på Rjukan sykehus

Ved Rjukan sykehus er det ikke foretatt risikoanalyser for det som er igjen av sykehuset. – Det er lovbrudd, sier fylkeslegen i Telemark.

Rjukan Sykehus

Rjukan sykehus hadde en rekke sykehusfunksjoner før nedbyggingen startet.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Dette er avdekket etter et uanmeldt tilsyn som fylkesmannen og fylkeslegen i Telemark har gjennomført.

Her dreier det seg om en omfattende omstillingsprosess, uten at det er foretatt en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse og satt i gang adekvate risikoreduserende tiltak. Dette er alvorlig, sier Aase.

Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase venter på reaksjon på tilsynsrapporten.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Akuttavdelingen og en kirurgisk/ortopedisk avdeling på Rjukan sykehus er lagt ned. Sykehuset behandler fortsatt pasienter og har en sengepost

Er det en betydelig risiko nå å bli behandla ved Rjukan sykehus?

– Nei, det vil jeg ikke si. Vi har innhentet mye dokumentasjon både før og under tilsynet og kan ikke påvise noe faglig uforsvarlig.

Engasjerte medarbeidere

– Rjukan Sykehus har engasjerte og dyktige medarbeidere som gjør sitt aller beste for å drive på en best mulig måte i denne vanskelige fasen. Jeg ser ingen risiko ved å bli behandlet der i dag på de områdene sykehuset driver behandling, understreker fylkeslege Steinar Aase.

Utviklingsplanen sier at det fortsatt skal være medisinsk behandling ved sykehuset. Det skal drives poliklinikk, ulike former for indremedisin, dialyse av nyrepasienter og cellegiftbehandling av kreftpasienter. Og i tillegg skal det være en sengepost, med inneliggende pasienter fram til 20 juli.

– Derfor må sykehuset eller helseforetaket foreta disse risikoanalysene, sier Aase.

Vært mer på "hugget"

Per Urdahl

Klinikksjef Per Urdahl sier sykehusledelsen tar tilsynsrapporten opp over påske.

Foto: Thomas Nicolai Blekeli

Hvordan reagerer dere på at det ikke er foretatt risiko- og sårbarhetsanalyser ved Rjukan Sykehus, klinikksjef og fungerende sykehusdirektør Per Urdahl?

– Om vi har begått lovbrudd er jeg usikker på. Det ligger risiko- og sårbarhetsanalyser sammen med utviklingsplanen som styret har vedtatt for sykehuset.

Men vi ser at vi kanskje skulle vært mer på hugget og gjennomført flere risiko- og sårbarhetsanalyser på vei i prosessen, uten at jeg tror dette ville endret situasjonen veldig.

Vi valgte å stenge akuttfunksjonene på Rjukan uavhengig av hva tilsynet måtte komme fram til. Og det tror jeg var en helt riktig og klok avgjørelse, av hensyn til pasientsikkerhet og av hensyn til de ansatte, avslutter Per Urdahl.