NRK Meny

Har gitt positive resultat

Ei prøveordning med svømmeopplæring i barnehagen har gitt positive resultat. Det seier avdelingsdirektør Bjørn Erik Rasmussen i Utdanningsdirektoratet. Barnehagane kan nå søke om 1.500 kroner per barn i støtte frå staten til svømmeundervisning. Enkelte stader har vore problem med kapasiteten når det gjeld å få plass til barnehagebarna.

Badende barn
Foto: Maria Elsness / NRK