Har for mange trygdede

Notodden har mange innbyggere i arbeidsfør alder på trygd. Nå må kommunen under lupen.

Trygdeetaten
Foto: Trygdeetaten.no

"Prosjekt trygde-Notodden" er et samarbeid mellom Notodden kommune og Senter for innovativ forvaltning ved høgskolen i Lillehammer.

De skal finne grunnen til at 43 prosent av innbyggerne i kommunen mottar såkalte "passive stønadsordninger".

 

Ingen dramatikk

- Det er et høyt tall, men ikke dramatisk. Det er også mange andre kommuner som har høye tall. Det viktige her er at Notodden-samfunnet har en oppfatning om at det er flere som kunne ha jobbet men i stedet går på trygd. Det er et problem i seg selv, sier leder av prosjektet, professor Rolf Rønning.

Neste steg for prosjektgruppen er å se på sykefraværet i Notodden, som er det høyeste i Telemark.

- Vi vil gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse. I tillegg vil vi intervjue endel ansatte mer i dybden for å finne årsaken til sykefraværet. Sykefravær er ofte starten på å havne på trygd, forteller professoren.

Spente

- Hva forventer dere å finne?

- Det er vi veldig nysgjerrig på. NAV, den nye arbeids og velferdsforvaltningen, har en antagelse om at flere kunne vært i arbeid. Vi er veldig spente på hva Notodden kan lære oss om dette. Finnes det naturlige årsaker til at mange er ute av arbeidslivet, eller kunne flere hatt en eller annen form for jobb.

- Er det noe håp for samfunnet i Notdodden?

- Ja, absolutt. Det er ganske urimelig at Notodden har blitt beskrevet som motparten til det vellykkede Kongsberg. Jeg tror virkeligheten er mer nyansert enn som så, avslutter professor Rønning. 

Resultatet fra undersøkelsene om sykefraværet på Notodden skal legges frem før sommeren.