Halvparten av alle fengselsinnsatte sliter med rus

SKIEN (NRK): Ny nasjonal studie viser at over halvparten av de innsatte i norske fengsler sliter med rusproblemer. I Skien fengsel er det trolig enda flere.

Skien fengsel

RUSPROBLEM I FENGSEL: Skien fengsel har en egen avdeling tilrettelagt for innsatte som sliter med rusproblemer.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Vår erfaring er at problemet er enda større for den gruppen vi har hos oss, sier leder for rusmestringsenheten i Skien fengsel, Terje Bendiksen.

Som ett av 14 fengsler er det i Skien en egen avdeling spesielt tilrettelagt for innsatte med rusproblemer. Her får 10 innsatte tett oppfølging i 8 til 12 måneder.

Siden det frivillige tilbudet startet for fire år siden har mellom 80 og 90 innsatte fått rushjelp.

– Å være rusfri når man sitter i fengsel er kanskje ikke det vanskeligste. Det er jo det å være rusfri når du slipper ut igjen. Rammene rundt å sitte i fengsel er ganske ordnet. Du har arbeid, du har tider for når du skal trene og soverutiner. Poenget er jo om det skjer noe mens de sitter i fengsel, som gjør de i bedre stand til å takle det når de kommer på utsiden, sier Bendiksen.

Les også:

Halvparten siktet eller dømt

Terje Bendiksen

Leder for rusmestringsenheten i Skien fengsel, Terje Bendiksen, sier rammene i fengslene er ganske kontrollerte.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

I studien fra 2013-14, gjort av Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo – og hvor nær 1500 innsatte i 57 fengselsenheter har svart, er hovedfunnene at mange innsatte har behov for rusbehandling.

Rundt halvparten var siktet eller dømt for rusrelatert kriminalitet, de var ruset da de begikk lovbruddet, ruset daglig før fengsling, og 35 prosent når de satt i fengsel.

– Vi ønsker å gjøre det vanskeligst mulig å få tak i stoff, men det har jo vist seg umulig å kontrollere alt. Da måtte vi stengt fengslet totalt. Vi ønsker å skape muligheten for å være et sted hvor de innsatte kan ta et valg og si nei til rus.

Stor risiko

Studien viser også at dersom rusavhengige i fengsel ikke får hjelp har de en stor risiko for å ruse seg igjen, begå ny kriminalitet og bli fengslet på nytt.

Miljøterapeut Frank Andres sier de derfor må hjelpe på mange områder.

– Vi har muligheten til å jobbe med flere ulike livsområder parallelt, vi synliggjør egne ressurser, og lager egne planer for veien videre. Det gjør at de innsatte har en plan rundt seg som ivaretar deres behov når de kommer ut, sier han.

Resultatene av rusbehandling i norske fengsler er ikke forsket på, og er vanskelig å tallfeste.

– Vi er ferdige med de innsatte når de slipper ut. Likevel har vi ofte holdt kontakten med dem, og de innsatte har ønsket å holde kontakten med fengslet selv. Heldigvis er det mange det går veldig bra med, sier leder for