Gunhild Stordalen til Dyrskun

Gunhild Stordalen og organisasjonen EAT skal ha historias første matfaglege seminar på Dyrsku´n sitt 150 års jubileum i år. Tema for seminaret er korleis skal norske bønder føre ein berekraftig matproduksjon i årene framover og styrke mat-landbrukssatsinga. EAT jobbar med mat, helse, berekraft og klima saman med næringsliv, forskarar og politikarar.

Gunhild Stordalen
Foto: Svein Ommundsen / NRK