NRK Meny

Grenlandsbanen inn i sluttfasen

Tre konsept for samankopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i Grenland ble presentert i dag. Eitt av dei skal tilrådast for Samferdselsdepartementet. Den indre går via ny stasjon i fjellet i sentrum av Skien vidare til Brokelandsheia. Den midtre snur vestover i Porsgrunn og går altså ikkje innom Skien, men den ytre føreset ein ny stasjon i Porsgrunn sør og går via Tangen stasjon inn på Sørlandsbanen sørvest for Brokelandsheia.

KVU for Grenlandsbanen
Foto: Jernbaneverket