Ny batteriteknologi gir store miljøgevinster

PORSGRUNN(NRK)Teknologiselskapet Grenland Energy AS har utviklet et nytt batterisystem til frakteskip som de håper vil redusere miljøskadelige utslipp fra skip som ligger til kai.

Daglig leder Roman Stoiber og Teknologisjef Lars Ole Valøen i Grenland Energy AS

KRAFTIG BATTERI:Daglig leder Roman Stoiber og teknologisjef Lars Ole Valøen i Grenland Energy AS håper deres nye batteriteknologi vil føre til store miljøgevinster for kundene.

Foto: Sigmund Bolme

– Når store bulkskip ligger til kai og skal losse av og laste på, så kreves det masse energi. Dette kommer vanligvis fra mange generatorer. Vårt batteri gir ekstra kraft, slik at man kan skru av noen av generatorene og supplere med batteri isteden, sier Valøen.

De nye batteriene utnytter også energien langt bedre.

– Slik det er nå bruker skipets kraner mye kraft når varer skal løftes opp. Når varene skal senkes igjen, kommer denne energien tilbake til generatorene. Batteriene våre lades opp av denne restenergien som ellers ville gått tapt.

Batteriene har en størrelse på 67 kW/h, noe som er mindre enn i en Tesla, men Valøen understreker at effekten er langt større.

– Batteriene er designet for å gi mye kraft på kort tid. Vi kan ta ut trekvart megawatt fra batteriet, så det gruser teslaen i effekt.

– Norge kan bli verdens første fullelektrifiserte nasjon

Reduserer skadelige utslipp i byene

Mange norske byer sliter med store mengder svevestøv og utslipp av gasser, som plager blant annet astmatikere. En av de store fordelene med den nye teknologien er at den reduserer mengden skadelige stoffer som blir sluppet ut i byene der skipene ligger til kai.

– Tester som vi har utført viser at batteriene våre reduserer CO₂-utslippene til et skip per år med tilsvarende utslipp fra 100 moderne dieselbiler. I tillegg kommer reduksjon av NOX-utslipp tilsvarende 5000 dieselbiler per år, og partikkelutslipp tilsvarende 7000 biler, sier Valøen.

– Det er altså en betydelig miljøeffekt ved å bruke disse batteriene, som både hjelper på CO₂-utslipp og vil redusere svevestøv. Dette vil absolutt hjelpe mennesker med astma eller andre pustevansker, sier Valøen.

Fiks batteriene!

Håper på nytt "batteri-eventyr"

Daglig leder i Grenland Energy, Roman Stoiber, håper at dette betyr starten på et nytt "batteri-eventyr".

- Vi håper på det. Selskapet har vokst fra et gründerselskap med 4 ansatte i 2012 til 10 ansatte i dag. Det kunne kanskje gått enda raskere, men vi ser at dette er et marked som krever modne og sikre produkter.

– Skipsfartsindustrien er ganske konservativ. Derfor har vi tatt oss tid og utviklet gode og trygge produkter, funnet de nisjene hvor det er mulig å spare penger for kundene, og gi god miljøgevinst. Nå ruller det inn ordrer, og vi håper å sette i gang serieproduksjon i månedsskiftet februar mars, sier Roman Stoiber.

Innføringa av miljøferjer har sine utfordringar

Grenland Energy AS foran måleapparat

Teknologisjef og daglig leder foran ett av måleapparatene som kan vise effekten av batteriene.

Foto: Sigmund Bolme / NRK