NRK Meny
Normal

Gråter og makter ikke presset

SKIEN (NRK): Karakterpresset og jaget i ungdomsskolen er blitt for høyt. Det sier miljøterapeut Hanne Kløcker ved Menstad ungdomsskole i Skien. Selv flinke elever oppsøker miljøterapeutene fordi de ikke makter presset.

Miljøterapeut Hanne Kløcker ved Menstad ungdomsskole

Miljøterapeut Hanne Kløcker advarer mot presset i ungdomsskolen.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

Den erfarne miljøterapeuten sier at det er særlig det siste året det har blitt en voldsom pågang til hennes kontor i administrasjonsbygningen ved Menstad ungdomsskole. Opptil 8 elever er hver dag innom kontoret og det er ikke hjemmesituasjonen eller sosiale problemer de ønsker å snakke om.

«Føler seg udugelige»

Elevene kommer her fordi presset og jaget etter de beste karakterene er blitt så stort at de blir fortvilet. De makter ikke å følge med. Mange gråter når de sitter her på kontoret. De føler seg udugelige og lite verdt fordi de stilles så enorme krav til elevene i ungdomsskolen, sier Hanne Kløcker.

Det er særlig i løpet av det siste året ungdomsskolene i Skien har merket at mange elever har problemer med å følge med. Og det gjelder slett ikke de svake elevene. Det nye er at de flinke elevene også oppsøker miljøterapeutene for å fortelle at de har det vanskelig.

Orker ikke å fullføre

Hun forteller at det særlig er rundt eksamen mange oppsøker henne og forteller at de er fryktelig nervøse fordi de stiller så høye prestasjonskrav til seg selv.

Det fører til at de føler seg maktesløse, de blir lei seg og orker ikke å fullføre.

–Det er spesielt etter Pisa-evalueringene presset har økt, forteller Hanne Kløcker. PISA er mest kjent for resultatene som viser 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag på tvers av land og over tid.

«Skaper nye tapere»

–For meg virker det som om skolemyndighetene mener det er viktigst å være flink i matematikk og realfag, men for meg er det like vesentlig at vi bruker alle sansene våre til å få gode karakterer i alle fag. Elevene er slitne og vi kan være i ferd med å skape nye tapere, ikke bare blant svake elever, men også blant de flinke elevene. Og sånn kan det jo ikke være.

Astrid Riis-Johansen er elevrådsleder ved Menstad ungdomsskole. Hun er enig med miljøterapeuten.

Miljøterapeut Hanne Kløcker og elevrådsleder Astrid Riis Johansen.

Elevrådsleder Astrid Riis- Johansen og miljøterapeut Hanne Kløcker er enige om at krakterpresset er for høyt.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

–Det er blitt et enormt press for å få de beste karakterene. Ved skolen er snittkarakteren et sted mellom 3 og 4 i de fleste fag, men veldig mange er misfornøyd med karakteren 3. De føler at de ikke kommer noen vei selv om de sitter med leksene over to timer om dagen. Det jobbes enormt mye blant elevene på Menstad. Den siste statistikken over alle ungdomsskolene i Skien viser at 35 prosent av elevene arbeider med leksene to timer eller mer hver dag. Og det er det høyeste i Skien, forteller Astrid.

Brennhett diskusjonstema

–Hva med hobbyer og idrett, får dere tid til å drive med det?

–Jeg har snakket med flere som forteller at de kan tenke seg å slutte med idrett fordi det er så enormt mye å gjøre på skolen, sier Astrid Riis-Johansen.

Elever som er stresset og ikke orker mer er et brennhett diskusjonstema blant miljøterapeutene i Skien. Nå skal den opp på møtet blant rektorene på ungdomsskolene i kommunen.