Grågås herjer Jomfruland

Grågås ødelegger for gårdsdrift på Jomfruland.

Grågås
Foto: Arne Nævra / Scanpix

Grågås som ødelegger avlingen til bøndene er et stort problem for skjærgårdsbønder i Telemark.

For Morten Løkstad på Jomfruland er problemet enormt. Han har i flere år måttet leve med at grågåsa ødelegger store deler av avlingene hans. Og problemet er bare økende.

- Vil vokse

- Det representerer et tap på 30 - 40 prosent. Samtidig som de skiter ned mye jord. Så det er et betydelig problem, forklarer Løkstad.

Han antar at det er snakk om 500 og 700 grågås på Jomfruland, og forventer at antallet vil mangedobles.

- Etter stamfuglene kom til Jomfruland for å hekke, har bestanden bare økt. Kyllingene kommer tilbake som voksne. Bestanden har gradvis økt, og jo større, jo raskere vil den vokse.

Neste år ser han for seg en eksplosjon av grågås på øya. Og dersom bestanden ikke blir redusert, ser han ikke lyst på fremtiden.

- Skjærgårdsbonden er en truet art, og det er måte på hva vi kan tåle. Alle rammevilkår for landbruket går nedover, og skal vi ha dette problemet i tillegg blir det merkbart. 

Forvaltningsplan

I 12 år har Løkstad slitt med problemet. Han har kjempet en lang kamp for å overbevise myndighetene om hvilke enorme skader grågåsa gjør, og at problemet er økende.

I sommer har Fylkesmannen endelig konstatert at det er et problem, og lovet at til neste år vil det utarbeides en forvaltningsplan for grågåsa i fylket.

Og som en foreløpig løsning har Løkstad oppnådd skadedyrsfelling.

- Men det er ikke bare til å skyte. Det vi trenger er en forvaltningsplan på dette, en konsekvensanalyse på hvor mange grågås vi kan ha i området.

Løkstad understreker at han ikke har noe imot grågåsa, men mengden har han et problem med. Og at Fylkesmannen endelig tar fatt i problemet er han glad for, selv om det kommer sent.

- Jeg er veldig glad for at det nå har skjedd noe, og at miljøvernavdelingen har vært på befaring, sett problemet og erkjenner problemet.