God DAB-dekning

99,8 prosent av folket i Telemark får inn dei nye DAB-signala. Det er like mange som i dag tek inn FM-signala, seier Petter Hox i Radiodistribusjonen i NRK. Onsdag i neste veke vert FM-nettet i Telemark og i tre andre fylke sløkt.